Бизнес

22 май е крайният срок за пререгистрация на фирми и граждани, извършващи дейности с виртуални валути

прочети още

5% отстъпка от данъка при подаване на декларацията за доходите до 1 април

прочети още

Успешно завършиха традиционните годишни семинари на консултантско и одиторско дружество АКТИВ

прочети още

Успешен първи модул от присъствения семинар на АКТИВ

прочети още

Утвърдени са новите образци на декларации за ползване на данъчни облекчения за деца и деца с увреждания за 2023 г.

прочети още

До 15-ти ноември се коригират декларираните от фирми и граждани авансови вноски

прочети още

10-ти ноември - Международен ден на счетоводителя

прочети още

Прагове за деклариране по система Интрастат за 2024 г.

прочети още

По-висок размер на МРЗ за страната за 2024 г.

прочети още

На сайта на НАП са публикувани новите банкови сметки за плащане на данъци и осигурителни вноски

прочети още

2 октомври е крайният срок за подаване на коригиращи декларации

прочети още

30-ти септември е срокът за подаване на ГФО за 2022 година

прочети още

Информация във връзка с влезли в сила промени в ЗАДС, в сила от 01.08.2023 г.

прочети още

Завършилите успешно зрелостници плащат сами здравните си осигуровки през летните месеци

прочети още

25-ти национален учебен семинар ДАНЪЦИ И СЧЕТОВОДСТВО – ПРОЛЕТ‘ 2023

Гост - лектор: проф. д-р Надя Костова

22.06.2023 г.

прочети още

На вниманието на търговците

прочети още

На вниманието на Интрастат операторите

прочети още

Срок за деклариране на авансовите вноски по Закона за корпоративното подоходно облагане - 18.04.2023 г.

прочети още

Наръчници за прилагане на данъчното и осигурително законодателство за 2023 г.

прочети още

ВИДЕОЗАПИС на Уебинар на тема: "Прилагане на осигурителното, здравното и трудовото законодателство през 2023 г."

Лектор: г-жа Аспасия Петкова

прочети още

Публикувана е ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2022 г. с баркод

прочети още

Публикувани са предложения за промени в данъчното законодателство

прочети още

Ползване на отстъпка от 5% (до 500 лв.) при подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ до 31 март

прочети още

Активирана е Е-услугата с предварително попълнените данъчни декларации в Портала за е-услуги на НАП

прочети още

Нови образци на годишни данъчни декларации по ЗКПО за 2022 г.

прочети още

ВИДЕОЗАПИС на Семинар' 2023 на тема: "Годишно приключване на 2022 г."

Лектор: проф. д-р Надя Костова - регистриран одитор, управител на консултантско и одиторско дружество АКТИВ

прочети още

Уебинар на тема: "Прилагане на осигурителното, здравното и трудовото законодателство през 2023 г."

Лектор: г-жа Аспасия Петкова

24.02.2023 г.

прочети още

Успешно приключи първи модул от семинар - обучение на тема: "Годишно приключване на 2022 г."

прочети още

Участие на проф. д-р Надя Костова като гост - лектор на срещата на новосъздадения „Клуб на главния счетоводител“, организирана от Стопанска камара - Варна

прочети още

Семинар - обучение на тема: "Годишно приключване на 2022 г."

Уважаеми Дами и Господа,

за първа година Ви каним на хибридния вариант на годишните семинари на АКТИВ ООД - ПРИСЪСТВЕН СЕМИНАР и УЕБИНАР в реално време през платформа ZOOM

Лектор: проф. д-р Надя Костова

прочети още

Прагът за задължителна регистрация по ЗДДС се повишава на 100 000 лв. от 1 януари 2023 г.

прочети още

Относно ползването на данъчни облекчения за деца и деца с увреждания за 2022 година

прочети още

Нови образци на декларации за ползване на данъчни облекчения за деца и деца с увреждания за 2022 г.

прочети още

Прагове за деклариране по система Интрастат за 2023 г.

прочети още

Срокове за коригиране и внасяне на авансови вноски

прочети още

Подаване на Декларация по чл. 55 (1) от ЗДДФЛ и по чл. 201 (1) от ЗКПО за третото тримесечие

прочети още

Кампания на НАП спрямо лица с нелогично високи касови наличности

прочети още

Запазват се лихвите на просрочените задължения, администрирани от НАП

прочети още

На 30 септември изтича срокът за подаване на коригиращи ГДД по чл. 92 от ЗКПО и ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

прочети още

НАП променя автоматично идентификационни номера по ЗДДС на физическите лица от 1 октомври

прочети още

Публикувано е указание за прилагане на 9% ДДС на природен газ и парно и нулева ставка на хляба и брашното

прочети още

Обнародван ЗИД ЗДБРБ и промени в ЗДДС, ЗАДС и ЗДДФЛ

прочети още

Фирми и ЕТ декларират и плащат данъците си до 30 юни

прочети още

24-ти национален учебен семинар ДАНЪЦИ И СЧЕТОВОДСТВО – ПРОЛЕТ‘ 2022

Участие на проф. д-р Надя Костова като лектор в Двадесет и четвъртия национален учебен семинар

ДАНЪЦИ И СЧЕТОВОДСТВО – ПРОЛЕТ‘ 2022

 

прочети още

Относно продажбите на стоки и/или услуги, извършвани чрез електронен магазин

Промяна в XSD схемата за подаване на стандартизиран одиторски файл

прочети още

Наръчник по корпоративно подоходно облагане за 2022 г.

прочети още

Деклариране на авансови вноски до 15 април

прочети още

ВИДЕОЗАПИС на Уебинар' 2022: „Годишно приключване на 2021 г. Актуални казуси от практиката вследствие прилагането на данъчната нормативна уредба.“

Лектор: проф. д-р Надя Костова - регистриран одитор, управител на консултантско и одиторско дружество АКТИВ

прочети още

ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2021 г. с баркод и ръководство към нея

прочети още

Справките по чл. 73, ал. 1 и 6 от ЗДДФЛ се подават до 28.02.2022 г.

прочети още

Без такса за подаване на ГФО към Агенция по вписванията

прочети още

До 31 януари самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си

прочети още

Стартира данъчна кампания 2022 г.

прочети още

Три нови е-услуги за потребители, регистрирани по специални режими за облагане с ДДС

прочети още

Публикувани са новите образци на годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО за 2021 г.

прочети още

По-ниска глоба за административно нарушение при плащане в 14-дневен срок

прочети още

Уебинар 2022 в три модула на тема: Годишно приключване на 2021 г. Изменения в данъчното законодателство в сила от 01.01.2022 г. Актуални казуси от практиката вследствие прилагането на данъчната нормативна уредба.

Лектор: проф. д-р Надя Костова

Регистриран одитор, Управител на консултантско и одиторско дружество АКТИВ 

 

прочети още

Крайният срок за подаване на декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ от земеделските стопани е 31.12.2021 г.

прочети още

Новата Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между България и Нидерландия се прилага от 1 януари 2022 г.

прочети още

ТР № 11/03.12.2021 г. на ВАС относно прилагане на чл. 35, т. 6 от ЗДДФЛ при данъчни ревизии

прочети още

Данъчни облекчения за деца и деца с увреждания за доходи от 2021 г.

прочети още

Актуални образци на декларации за ползване на данъчни облекчения за деца

прочети още

Нов Портал за електронни услуги на НАП

прочети още

Онлайн магазин

прочети още

Нови митнически правила в сила от 1 януари 2022 г. във връзка с БРЕКЗИТ

прочети още

Публикувана е актуализираната есенна макроикономическа прогноза на Министерството на финансите

прочети още

До средата на ноември фирми и граждани коригират декларираните от тях авансови вноски

прочети още

Прагове за деклариране по системата „Интрастат“ за 2022 г.

прочети още

НАП стартира информационна кампания за онлайн търговци и потребители

прочети още

Министерството на финансите публикува за обществено обсъждане законопроекти за изменение и допълнение на три данъчни закона

прочети още

Нови електронни услуги за прилагане на специални режими за облагане с ДДС

прочети още

Подаване на годишни финансови отчети до 30 септември 2021 г.

прочети още

ВИДЕОЗАПИС НА УЕБИНАР: „Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2020 г. Документиране на операциите по прилагане на Закона за ограничаване на плащанията в брой. Изменения в данъчното и счетоводното законодателство в сила от 01.01.2021 г. “

Лектор: проф. д-р Надя Костова - Регистриран одитор, Управител на консултантско и одиторско дружество „АКТИВ“ ООД

прочети още

На 30 септември изтича срокът за подаване на коригиращи декларации

прочети още

Нови ДДС правила от 1 юли 2021 г.

прочети още

Уебинар

Уважаеми Дами и Господа,

АКТИВ Ви кани на Уебинар в три модула

прочети още

Семинар – обучение на тема: “Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2019 г."

24.01.2020 г. -  Интерхотел Черно море - гр. Варна

прочети още

Семинар – обучение на тема: “Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2019 г."

20.01.2020 г. -  Интерхотел Черно море - гр. Варна

прочети още

Семинар – обучение на тема: “Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2019 г."

15.01.2020 г. - Интерхотел Черно море - гр. Варна

прочети още

Годишно данъчно и счетоводно приключване 2017 г.

09.01.2018 г.

прочети още

Семинар – обучение на тема: “Годишно данъчно и счетоводно приключване - 2018 г.”

01.02.2019 г.– х-л “CARTOON ” гр. Разград

прочети още

Семинар – обучение на тема: “Годишно данъчно и счетоводно приключване - 2018 г.”

28.01.2019 г., гр. Варна – х-л “Черно море”

прочети още

Семинар – обучение на тема: “Годишно данъчно и счетоводно приключване - 2018 г.”

22.01.2019 г.– гр. София – х-л "Holiday Inn”

прочети още

Семинар – обучение на тема: “Годишно данъчно и счетоводно приключване - 2018 г.”

17.01.2019 г., гр. Варна – х-л “Черно море”

прочети още

Семинар – обучение на тема: “Годишно данъчно и счетоводно приключване - 2018 г.”

15.01.2019 г., гр. Варна – х-л “Черно море”

прочети още

Активен семинар на тема: ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ - "СЪБИРАНЕ" И "ИЗВАЖДАНЕ"

АКЦЕНТ: Проблеми и казуси с парите на предприятието- възможности и решения.

19.10.2017г., гр. Варна - Зала "АКТИВ" 

прочети още

Семинар - обучение на тема: "Специфично отчитане и данъчно облагане за 2017 г."

16-20.07.2017 г., гр. Дупница - Хотел "Рила" 

прочети още

Семинар - обучение на тема: "Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г."

31.01.2017 г., гр. Варна 

прочети още

Семинар - обучение на тема: "Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г."

24.01.2017 г., гр. Варна 

прочети още

Семинар - обучение на тема: "Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г."

19.01.2017 г., гр. София

прочети още

Семинар - обучение на тема: "Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г."

17.01.2017 г., гр. Варна 

прочети още

Активен семинар със съдържание: „КООПЕРАЦИЯТА – ВЪЗХОД И ПРОБЛЕМИ”

гр. Варна - 25 февруари 2016 г. – зала Актив 

прочети още

Активен семинар на тема: ОФШОРНИТЕ ЗОНИ - „ДАНЪЧЕН РАЙ” ИЛИ „ДАНЪЧЕН АД”

гр. Варна - 01 юли 2016 г. – зала Актив

прочети още

Семинар - обучение на тема: "Новото счетоводно законодателство в сила от 01.01.2016 г."

с. Баня, общ. Разлог, 15-19.05.2016 г 

прочети още

Семинар - обучение на тема: "Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г."

21.01.2016 г., гр. София 

прочети още

Семинар - обучение на тема: "Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г." 

26.01.2016 г., гр. Варна 

прочети още

Семинар - обучение на тема: "Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г."

15.01.2016 г., гр. Варна 

прочети още

Активен семинар: "Казуси, проблеми и решения при счетоводното отчитане и данъчно облагане на земеделските производители"

прочети още

Семинар - обучение на тема: "Годишно счетоводно приключване 2014 г. Изменения в ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ в сила от 01.01.2015 г."

прочети още

Приемна на Данъчния отговорник

Във връзка с данъчното приключване на 2014 г. и изготвянето на персонални данъчни декларации, Данъчният отговорник (НИК) открива приемна през периода от 20.01.2015 г. до 20.04.2015 г. 

прочети още

Семинар - обучение на тема: "Годишно приключване на 2013 г. според промените в данъчното законодателство в сила от 01.01.2013 г. Нови моменти в ЗДДС и в ЗКПО в сила от 01.01.2014 г."

прочети още

Семинар - обучение на тема: "Годишно счетоводно и данъчно приключване - 2012 г. и изменения и допълнения в данъчните закони в сила от 01.01.2013 г."

прочети още

Трябва да има и магистрали, и хляб

Симеон Симов, управител и бизнес лидер на Актив, пред Димитър Дженев от exporter.bg за полезните ходове в бизнеса

прочети още

Семинар - обучение на тема: "Годишно приключване 2010 г."

прочети още

Първа регионална бизнес конференция "Гепард" 2010, Регион: Черноморие

прочети още
Консултации за Вас