ВИДЕОЗАПИС НА УЕБИНАР: „Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2020 г. Документиране на операциите по прилагане на Закона за ограничаване на плащанията в брой. Изменения в данъчното и счетоводното законодателство в сила от 01.01.2021 г. “

Уважаеми Дами и Господа,

„АКТИВ“ ООД Ви предлага видеозапис на проведения през месец януари 2021 г. Уебинар в три модула, с обща продължителност 12 ч. и 20 мин. (надхвърляща 16 учебни часа), придружен от писмени материали към всеки отделен модул в общ обем от 163 страници:

Модул l:  „Счетоводно приключване съгласно промени в Закона за счетоводството и в ЗДДФЛ за 2020 г. и особености по прилагане на Закона за ограничаване на плащанията в брой“

(продължителност на видеозаписа - 4 ч. и 1 мин. и електронен вариант в pdf формат на писмените материали в обем от 50 стр.)

Модул ll:  „Годишно приключване съгласно промени в ЗКПО и актуални въпроси на ЗДДС през 2020 г.“

(продължителност на видеозаписа - 4 ч. и 51 мин. и електронен вариант в pdf формат на писмените материали в обем от 66 стр.)

Модул lll: „Изменения в ЗДДФЛ, ЗКПО и ЗДДС в сила от 2021 г. и коментари на някои аспекти по прилагане на данъчното законодателство“

(продължителност на видеозаписа - 3 ч. и 28 мин. и електронен вариант в pdf формат на писмените материали в обем от 47 стр.)

 

По-подробна информация за продукта може да разгледате в раздел "Оферти", "Видеозаписи на семинари".

Още новини

На вниманието на търговците
Участие на консултантско и одиторско дружество АКТИВ в благотворителна кампания „Аз Вярвам и Помагам“
На вниманието на Интрастат операторите
Консултации за Вас