Национален годишник и класации

Фирменото годишно специализирано икономическо издание „Национален годишник - финансови отчети“ представя финансови отчети на предприятия от страната за периода 2007 г. - 2019 г. 

Изданието „Национален годишник - финансови отчети“ е логически продължено чрез Класации „Актив“ /1998 г. - 2018 г./, в които показателите се извеждат на база информация, съдържаща се в публикувани и одитирани годишни финансови отчети.

Класацията позиционира „фирмите - участници“ по пет критерия:

       •    общо приходи;

       •    финансов резултат след облагане;

       •    коефициент на ефективност;

       •    размер на собствения капитал;

       •    индекс „Актив“, изчислен като средно претеглен от позицията на фирмата по останалите критерии.

PDF Icon

"БАЙФА" АД

отвори
PDF Icon

"ГЛОБАЛ МЕРИТАЙМ СЕРВИСЕС" ООД

отвори
PDF Icon

"ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА" ЕАД

отвори
PDF Icon

"ЕРОСИМПЕКС" ДЗЗД

отвори
PDF Icon

"ИНЖСТРОЙ" ЕООД

отвори
PDF Icon

"ИНЖСТРОЙПРОЕКТ" ООД

отвори
PDF Icon

"ИНТЕРХОТЕЛ - ПОМОРИЕ" АД

отвори
PDF Icon

"ИНХОМ-98" ООД

отвори
PDF Icon

"КЕПЕЛ ФЕЛС БАЛТЕК" ЕООД

отвори
PDF Icon

"КОНСТРУ.МАТ.-2000" ООД

отвори
PDF Icon

"КОНСТРУМАТ 2000" ООД

отвори
PDF Icon

КООПЕРАЦИЯ "БЕНЗИКОМ"

отвори
PDF Icon

"ЛЪКИ 2006" ООД

отвори
PDF Icon

"МАТЕЕВ И СИНОВЕ" ЕООД

отвори
PDF Icon

"МИКРОСПЕКТЪР" ООД

отвори
PDF Icon

"НПМ" ООД

отвори
PDF Icon

"ПОМОРИЕ КОМЕРС 2006" АД

отвори
PDF Icon

"ПОРТ ИНВЕСТМЪНТ ДЕВЕЛОПМЪНТ - БЪЛГАРИЯ" ЕАД

отвори
PDF Icon

"ПОРТ ИНВЕСТМЪНТ ДЕВЕЛОПМЪНТ - БЪЛГАРИЯ 2" ЕАД

отвори
PDF Icon

"ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ ДЕВНЯ" ЕООД

отвори
PDF Icon

"СТИЛИ" ЕООД

отвори
PDF Icon

"СТИЛИ" ЕООД (консолидиран)

отвори
PDF Icon

"СТИЛИ РОУД" ЕООД

отвори
PDF Icon

"СТИЛИ РОУД" ЕООД (консолидиран)

отвори
PDF Icon

"СТРОИТЕЛ 2005" ЕООД

отвори
PDF Icon

"СТЪКЛОПАКЕТ-ТА" ЕООД

отвори
PDF Icon

"ТИТАНИ" ООД

отвори
PDF Icon

"ФЕСТА ДЕЛФИНАРИУМ" ЕООД

отвори
PDF Icon

"ФИНИНВЕСТМЪНТ" ЕООД

отвори
PDF Icon

"ХИМПЛАСТ" АД

отвори
PDF Icon

"ХИМПЛАСТ" АД (консолидиран)

отвори
Консултации за Вас