Обществена АКТИВска отговорност

Консултантско и одиторско дружество „Актив“ винаги се е стремяло към най-добрите практики за социално отговорно поведение. Именно поради тази причина въведохме концепцията за обществена фирмена отговорност, която е израз на старанието ни да балансираме икономическия растеж с по-високи социални и екологични стандарти. Концепцията намира приложение във всички аспекти на корпоративната ни дейност.

Какво ще правим, правим и сме правили?: 

       •   зелен офис - разделно събиране на хартия; разделно събиране на излезли от употреба батерии;

       •   празник на рециклирането „Аз Вярвам и Помагам“ - кампания за предаване на пластмасови капачки;

       •   благотворителни кампании съвместно с Асоциация „Да съхраним жената“;       

       •   благотворителни кампании съвместно с „Карин дом“ и други организации;

       •   образователен стаж - ученици и студенти.

Консултации за Вас