Счетоводство

Счетоводство

  • Счетоводно консултиране
  • Обработка на счетоводната информация
  • Годишно счетоводно приключване
  • Изготвяне на годишни финансови отчети
  • Преминаване от Национални счетоводни стандарти  (НСС) към Международни счетоводни стандарти (МСС)
  • Обработване на информация за социално и здравно осигуряване
  • Обучение по техника и технология на счетоводно отчитане
  • Инвентаризиране на активи и пасиви
  • Предоставяне на временен персонал: счетоводители