Нашите
оферти и продукти

ВИДЕОЗАПИС на Уебинар' 2024 г. на тема: "Годишно приключване на 2023 г. Промени в данъчното законодателство за 2024 г." Видеозапис

ВИДЕОЗАПИС на Уебинар' 2024 г. на тема: "Годишно приключване на 2023 г. Промени в данъчното законодателство за 2024 г."

Лектор: проф. д-р Надя Костова - регистриран одитор, управител на консултантско и одиторско дружество АКТИВ

Семинари / Уебинари - АКТИВ' 2024 г.

Семинари / Уебинари - АКТИВ' 2024 г.

Присъствен семинар
МОДУЛ 1 - 24.01.2024 г.
МОДУЛ 2 - 02.02.2024 г.

Уебинар
МОДУЛ 1 - 26.01.2024 г.
МОДУЛ 2 - 29.01.2024 г.
МОДУЛ 3 - 01.02.2024 г.
МОДУЛ 4 - 16.02.2024 г.

ВИДЕОЗАПИС на Семинар' 2023 г. на тема: "Годишно приключване на 2022 г." Видеозапис

ВИДЕОЗАПИС на Семинар' 2023 г. на тема: "Годишно приключване на 2022 г."

Лектор: проф. д-р Надя Костова - регистриран одитор, управител на консултантско и одиторско дружество АКТИВ

Семинар - обучение на тема: "Годишно приключване на 2022 г." Семинар/Уебинар' 2023 г.

Семинар - обучение на тема: "Годишно приключване на 2022 г."

МОДУЛ 1 - 20.01.2023 г.

"Годишно приключване по ЗКПО и ЗДДФЛ на 2022 г."

МОДУЛ 2 - 02.02.2023 г.

"Коментари на измененията в ЗДДС и в ППЗДДС, обнародвани в ДВ през 2022 г. Годишно счетоводно приключване на 2022 г. Промени в данъчното законодателство, в сила за 2023 г."

slider image
Консултации за Вас