Кариерно развитие

В улеснение на работодателите в сферата на одита, счетоводството, данъците и ТРЗ, „Актив“ предлага съдействие и тестване при подбор на персонал, необходим за постигане целите на бизнеса:

         •    Съдействие и консултации при провеждане на процедури за подбор на персонал:

               -   изготвяне на обяви за набиране на кадри;

               -   извършване на предварителен подбор на кандидати по получени автобиографии и организиране на интервю;

               -   съдействие при провеждане на интервю за преценка на професионалната компетентност на кандидатите в областта на счетоводството, данъчното облагане и одита.

          •    Тестване на персонал

               -   Тестове за проверка на професионална компетентност.

Консултации за Вас