ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2021 г. с баркод и ръководство към нея

На интернет страницата на НАП са публикувани Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2021 година с БАРКОД и ръководство за попълването и подаването ѝ.

ГДД по чл. 92 от ЗКПО за финансовата 2021 г. се подава в срок от 1 март до 30 юни 2022 г.

 

Източник: https://nra.bg

Снимка: https://unsplash.com/@waldemarbrandt67w

 

 

Още новини

На вниманието на търговците
Участие на консултантско и одиторско дружество АКТИВ в благотворителна кампания „Аз Вярвам и Помагам“
На вниманието на Интрастат операторите
Консултации за Вас