Активирана е Е-услугата с предварително попълнените данъчни декларации в Портала за е-услуги на НАП

В Портала за е-услуги на НАП вече са достъпни предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица. Потребителите, притежаващи ПИК или КЕП, могат да се възползват от автоматично въведената информация за получени от тях доходи от трудови правоотношения, граждански договори (хонорари), от наем и други доходи, облагаеми с данък върху общата годишна данъчна основа, платците на които са юридически лица, доходи за получени субсидии от Държавен фонд „Земеделие“, данни за направените лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране, получени суми от наложени платежи от продажби в Интернет и информация за продажба на МПС, които са били собственост на декларатора по-малко от 12 месеца, както и данни за ползваните чрез работодател данъчни облекчения. 

Информация за получените доходи е отразена в съответните приложения на декларацията, в рубриката „Подоходни данъци“.

Преди да се потвърди попълнената декларация, е важно тя да се прегледа внимателно, да се допълни или коригира, при необходимост.

Данъчната кампания за деклариране на доходите на физически лица, получени през 2022 г., приключва на 2 май (30 април е почивен ден). 

На 30 юни изтича и срокът за подаване на годишните данъчни декларации (по чл. 50 ЗДДФЛ) от физическите лица, извършващи дейност като търговци, регистрираните еднолични търговци и земеделските стопани, избрали този ред на облагане.

Лицата, подали годишните си декларации по електронен път до 31 март ползват отстъпка до 500 лева от данъка за довнасяне, ако нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията, както и ако са внесли целия размер на данъка за довнасяне в срок до 31 март.

 

Източник: https://nra.bg

Снимка: https://unsplash.com/photos/WUvBROPOsuo

 

 

Още новини

22 май е крайният срок за пререгистрация на фирми и граждани, извършващи дейности с виртуални валути
5% отстъпка от данъка при подаване на декларацията за доходите до 1 април
Честит 8-ми март, мили Дами!
Консултации за Вас