Нови образци на годишни данъчни декларации по ЗКПО за 2022 г.

На интернет страницата си НАП информира, че са публикувани нови образци на годишни данъчни декларации за 2022 г. по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), обн. в ДВ, брой 19/28.02.2023 г.:

- Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък (образци 1010, 1011, 1012 и 1014) и заповед ЗМФ-178/24.02.2023 г. за утвърждаването им;

- Годишна данъчна декларация по чл. 252 от ЗКПО за дължимия данък върху приходите на бюджетните предприятия и заповед ЗМФ-179/24.02.2023 г. за утвърждаването му;

- Годишна данъчна декларация по чл. 259, ал. 2 от ЗКПО за дължимия данък върху дейността от опериране на кораби и заповед ЗМФ-180/24.02.2023 г. за утвърждаването му.

 

Източник: https://nra.bg

Снимка: https://unsplash.com/photos/82TpEld0_e4

 

Още новини

На вниманието на търговците
Участие на консултантско и одиторско дружество АКТИВ в благотворителна кампания „Аз Вярвам и Помагам“
На вниманието на Интрастат операторите
Консултации за Вас