24-ти национален учебен семинар „ДАНЪЦИ И СЧЕТОВОДСТВО – ПРОЛЕТ‘ 2022“

В изисканата обстановка на новооткрития хотел „Аквахаус Хотел & Спа“ 5* в к.к. „Св. Св. Константин и Елена“ премина вторият ден на организирания от НКЦ „Решение“ ООД и ИК „Труд и право“ двадесет и четвърти национален учебен семинар на тема: „Данъци и счетоводство – пролет‘ 2022“ с участието на проф. д-р Надя Костова. Сред елегантния декор и комфортното оборудване на лекционната зала, проф. Костова представи „Казуси от практиката, вследствие прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица“

Дискутираха се изключително интересните казуси, касаещи спецификата при облагането на доходите за положен личен труд на местните и чуждестранните физически лица в качеството им на собственици и/или управители на търговски дружества; задълженията на физическите лица при деклариране на предоставени и получени парични заеми; ползването на данъчни облекчения за доходи от чужбина според наличието или не на данъчна спогодба за избягване на двойно данъчно облагане. На фона на активния пазар на недвижими имоти и движимо имущество, интерес предизвикаха и казусите, касаещи определянето на доходите на физическите лица от продажба и замяна на недвижими имоти/движимо имущество като облагаеми или необлагаеми доходи.

С типичните за проф. Надя Костова професионално отношение към аудиторията и топлота в общуването, тя обърна внимание на всеки един участник, отправил запитване по проблеми от неговата практика, за което, като знак на благодарност бяха получените аплодисменти и интересът на участниците към нея дори и след края на семинара, както и изразеното желание от г-н Иво Ризов – организатор на семинара за бъдещи ползотворни срещи.

Още новини

На вниманието на търговците
Участие на консултантско и одиторско дружество АКТИВ в благотворителна кампания „Аз Вярвам и Помагам“
На вниманието на Интрастат операторите
Консултации за Вас