Публикувана е ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2022 г. с баркод

На интернет страницата на НАП, в рубриката „Формуляри“ са публикувани годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2022 г. с БАРКОД и ръководство за попълването и подаването й.

 

Източник: https://nra.bg

Снимка: https://unsplash.com/photos/afW1hht0NSs

Още новини

На вниманието на търговците
Участие на консултантско и одиторско дружество АКТИВ в благотворителна кампания „Аз Вярвам и Помагам“
На вниманието на Интрастат операторите
Консултации за Вас