Кампания на НАП спрямо лица с нелогично високи касови наличности

Кампанията е спрямо близо 12 800 лица, които са посочили в годишните си финансови отчети за 2020 г., че държат в брой над 100 хил. лв. Започват проверки и ревизии на близо 2 500 дружества, като данъчните инспектори преброяват, описват и сравняват сумите в касата с посочените в счетоводните отчети.

Заедно с проверките на място, рисковите лица ще получат електронни писма или обаждане от Информационния център на НАП като по този начин доброволно се насърчават фирмите да прегледат отново счетоводните си документи и да направят корекции в годишните си финансови отчети, ако са допуснати неточности.

При допуснати технически грешки, дружествата могат да се възползват от предоставената им възможност да коригират сами данните и да ги подадат отново.        

 

Източник: https://nra.bg

Снимка: https://unsplash.com/photos/djb1whucfBY

Още новини

5% отстъпка от данъка при подаване на декларацията за доходите до 1 април
Честит 8-ми март, мили Дами!
Успешно завършиха традиционните годишни семинари на консултантско и одиторско дружество АКТИВ
Консултации за Вас