Нови митнически правила в сила от 1 януари 2022 г. във връзка с БРЕКЗИТ

Ако сте превозвач, който придвижва стоки между ЕС и Великобритания, трябва да се подготвите за въвеждането на новите митнически правила от 1 януари 2022 г.

От 1 януари 2022 г. ще бъде прилаган пълен митнически контрол на всички стоки, които се:

- изнасят от ЕС във Великобритания;

- внасят в ЕС от Великобритания.

Това означава, че от 1 януари 2022 г.:

Компаниите вече няма да могат да отлагат изготвянето на вносни декларации за стоките, които внасят във Великобритания от ЕС. Ако придвижвате стоки през британски пристанища, които използват „Услугата за превоз на стоки с превозни средства“ (Goods Vehicle Movement Service - GVMS), за да освободите стоките от митнически контрол, трябва непременно да се уверите, че бизнесът, чийто стоки придвижвате, е изготвил вносни декларации, преди да се качите на ферибота в ЕС.

Всички гранични пунктове на Великобритания ще започнат да упражняват контрол върху вноса и износа на стоки. Няма да може да преминете през пристанището, освен ако стоките, които пренасяте, не са освободени от митнически контрол на пристанището, или не бъдете насочени към друг пункт на сухоземна граница (Inland Border Facility - IBF) за съответната проверка.

Ако възнамерявате да придвижвате стоки чрез пристанища, които използват GVMS след 1 януари 2022 г., трябва да се регистрирате за GVMS сега. Ако не сте регистрирани, няма да можете да се качите на ферибота и да пресечете границата между ЕС и Великобритания. 

Пристанищата, които използват GVMS, ще изискват предварително подадени декларации, обвързани с уникален референтен номер, наречен „Справка за движение на стоки“ (Goods Movement Reference - GMR). Ще трябва да представите валиден GMR на преносвача при чекиране. GMR може да бъде създаден от шофьора, който придвижва стоките, както и мениджъра на превозвача, митническия агент на търговеца или спедитора. Трябва да създадете само един GMR за всяко превозно средство. 

Възможно е шофьорите, които придвижват стоки през Тунела под Ла Манша (Евротунел), Пристанището „Доувър“ или „Холихед“, да трябва да закарат стоките си за митническа проверка на пункт на сухоземна граница (IBF), преди да отпътуват от, или когато пристигнат във Великобритания. Шофьорите трябва да проверят своята „Справка за движение на стоки“ (GMR), за да разберат дали е необходима проверка на стоките им. Те могат да проверят своята GMR през смарт телефон с достъп до Интернет, или да получат съобщение от техния мениджър по телефона. 

Ако сте превозвач, който ще придвижва стоки през пристанища на ОК, които използват GVMS след 1 януари 2022 г., трябва да се регистрирате за GVMS сега. От 1 януари, ако не сте регистрирани, няма да можете:

- да се качите на ферибота;

- да преминете през границата между ЕС и ОК; и

- да освободите стоките си от митнически контрол.

Трябва да се регистрирате за GVMS, ако сте:

- независим шофьор, който пренася стоки и сам изготвя своите митнически документи;

- компания подизпълнител, която пренася стоки от името на друг бизнес;

- логистична компания, наета да превозва стоки и да изпълнява митнически процедури от името на друг бизнес; или

- голяма търговска компания, която пренася и декларира собствените си стоки.

 Преди да се регистрирате, трябва да получите:

- британски Регистрационен и идентификационен номер на икономическите оператори (EORI); и

- профил в портала „Government Gateway“.

На сайта на Агенция „Митници“ може да получите повече информация за: 

- пристанищата, които използват GVMS;

- как да се регистрирате за GVMS;

- как да получите GMR;

- придвижването на стоки през пристанища, които използват GVMS.

Напомняне за новите гранични правила на Обединеното кралство от 1-ви октомври 2021 г.

Ако сте превозвач, който придвижва стоки между Великобритания и ЕС, от 1 октомври 2021 г., трябва да:

- предоставите на британската митница информация за безопасността и сигурността на всички стоки, които внасяте в ЕС от Великобритания. За повечето стоки вече се изисква пълна износна декларация, която съдържа информация за безопасността и сигурността на стоките. Ако стоките, които пренасяте, не изискват износна декларация, или ако пренасяте празни палети, превозни средства или контейнери (включително рециклируеми опаковки, като стелажи, клетки на ролки и т.н.) по транспортен договор, ще трябва да подадете отделна декларация „Обобщение на износа“ (Exit Summary declaration - EXS). Ако не сте подали информация за безопасността и сигурността на стоката, може да бъдете забавени на границата или да не можете да продължите напред;

- имате валиден паспорт (ако сте гражданин на ЕС, Европейската икономическа зона или швейцарски гражданин), за да пътувате до Обединеното кралство. Личните карти вече няма да бъдат приемани като валиден документ за пътуване и няма да можете да ги използвате, за да влизате в Обединеното кралство. Ако нямате паспорт, може да ви бъде отказано влизане в Обединеното кралство. 

На сайта на Агенция „Митници“ може да получите повече информация за: 

- как и кога да направите EXS декларация;

- валиден документ за пътуване и изключения.

 

Източник: https://customs.bg/wps/portal/agency/media-center/on-focus/11-10-new%20customs-regulations

Снимка: Rocco Dipoppa on Unsplash

https://unsplash.com/@rhox?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText

Още новини

На вниманието на търговците
Участие на консултантско и одиторско дружество АКТИВ в благотворителна кампания „Аз Вярвам и Помагам“
На вниманието на Интрастат операторите
Консултации за Вас