Семинар - обучение на тема: "Годишно счетоводно приключване 2014 г. Изменения в ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ в сила от 01.01.2015 г."

Още новини

На вниманието на търговците
Участие на консултантско и одиторско дружество АКТИВ в благотворителна кампания „Аз Вярвам и Помагам“
На вниманието на Интрастат операторите
Консултации за Вас