Актуални образци на декларации за ползване на данъчни облекчения за деца

В рубриката „Формуляри“ на интернет страницата на НАП са публикувани новите образци на декларации за ползване на данъчни облекчения за деца и деца с увреждания за 2021 година:

- декларация за ползване на данъчните облекчения за деца по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ  и 

- декларация за ползване на данъчните облекчения за деца с увреждания по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ.

Предстои да бъдат обнародвани и в „Държавен вестник“.

 

Източник: https://tita.bg

Снимка: https://unsplash.com/@ilyapavlov

Още новини

На вниманието на търговците
Участие на консултантско и одиторско дружество АКТИВ в благотворителна кампания „Аз Вярвам и Помагам“
На вниманието на Интрастат операторите
Консултации за Вас