Семинар - обучение на тема: "Годишно приключване 2010 г."

На 18.01.2011 г. и 19.01.2011 г. в  гр. Варна се проведе семинар-обучение на тема: “Годишно приключване 2010 г.” с лектор доц. д-р Надя Костова /регистриран одитор, Декан на Финансово-счетоводен факултет на ИУ – гр. Варна, управител на специализирано одиторско предприятие “АКТИВ” ООД/.

В програма на семинара бяха включени следните въпроси:

  • Счетоводно приключване на 2010 г.
  • Определяне на данъчния финансов резултат за 2010 г. по реда на част II от ЗКПО – нови моменти, спорни въпроси и мения на данъчната и съдебната практика.
  • Изменения и допълнения в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 1.01.2010 г.
  • Промени в Закона за местните данъци и такси в сила от 2010 г.
  • Правила за ползване на платен годишен отпуск.

Мероприятието представляваше голям интерес, както за счетоводители от Варна, така и за техни колеги от другите български градове. Общият брой на посетителите бе 190 души.

Още новини

На вниманието на търговците
Участие на консултантско и одиторско дружество АКТИВ в благотворителна кампания „Аз Вярвам и Помагам“
На вниманието на Интрастат операторите
Консултации за Вас