Крайният срок за подаване на декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ от земеделските стопани е 31.12.2021 г.

До края на декември земеделците избират как да облагат доходите си за 5 години напред. 31.12.2021 г. е крайният срок за подаване на декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ,  свързана с избор на реда за облагане на доходите на земеделските стопани през 2022 г.

По-подробна информация има публикувана на интернет страницата на НАП.

 

Източник: https://nra.bg

Снимка: https://unsplash.com/@craftedbygc

 

 

Още новини

На вниманието на търговците
Участие на консултантско и одиторско дружество АКТИВ в благотворителна кампания „Аз Вярвам и Помагам“
На вниманието на Интрастат операторите
Консултации за Вас