Запазват се лихвите на просрочените задължения, администрирани от НАП

На интернет страницата си Националната агенция за приходите информира, че законната лихва върху просрочените задължения, които НАП администрира, остава в размер на 10 на сто до края на годината. 

Повишаването на основния лихвен процент от 0% на 0,49%, което БНБ въведе от 1 октомври 2022 г., няма да се отрази, тъй като законната лихва се изчислява два пъти в годината - на 1 януари и на 1 юли на съответната година, на база основен лихвен процент към тази дата плюс 10 процентни пункта.

 

Източник: https://nra.bg

Снимка: https://unsplash.com/@waldemarbrandt67w

Още новини

На вниманието на търговците
Участие на консултантско и одиторско дружество АКТИВ в благотворителна кампания „Аз Вярвам и Помагам“
На вниманието на Интрастат операторите
Консултации за Вас