Три нови е-услуги за потребители, регистрирани по специални режими за облагане с ДДС

За улеснение на данъкоплатците, регистрирани по специалните режими: извън Съюза, специален режим в Съюза и специален режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, в Портала за електронни услуги на НАП са достъпни три нови е-услуги:

- е-услуга "Справка за плащания по данъчен период" - предоставя подробна информация за извършените плащания в България, като държава членка по идентификация по данъчни периоди за специалните режими. 

- е-услуга "Справка за плащания по дата на плащането" - предоставя подробна информация за извършените плащания в България, като държава членка по идентификация, за посочен данъчен период по дата на плащането за специалните режими. 

- е-услуга "Справка за плащания по държава на потребление" - предоставя подробна информация за извършеното разпределение на платените суми в България, като държава членка по идентификация към съответните държави членки по консумация, по данъчни периоди за специалните режими.

Справките, предоставяни от всяка от услугите, са тримесечни - за специален режим извън Съюза и специален режим в Съюза и месечни - за специален режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии.

 

Източник: https://nra.bg

Снимка: https://unsplash.com/@kevnbhagat

Още новини

На вниманието на търговците
Участие на консултантско и одиторско дружество АКТИВ в благотворителна кампания „Аз Вярвам и Помагам“
На вниманието на Интрастат операторите
Консултации за Вас