Прагове за деклариране по система Интрастат за 2023 г.

На  вниманието на търговците, които осъществяват вътресъюзна търговия със стоки.

Със Заповед № РД - 05 - 485 / 03.11.2022 г. на Председателя на НСИ (обнародвана ДВ, бр. 90 от 11.11.2022 г.) са определени праговете за деклариране по система Интрастат за 2023 г.:

- за вътресъюзен внос - 700 000 лв.;

- за вътресъюзен износ - 1 000 000 лв.

Праговете за деклариране на статистическа стойност за 2023 г. са:

- за вътресъюзен внос - 11 000 000 лв.;

- за вътресъюзен износ - 29 300 000 лв.

Прагът за опростено деклариране на единични сделки с ниска стойност е 390 лв. 

 

Източник: https://nra.bg

Снимка: https://unsplash.com/photos/Q3CO1ZOZ6ZI

Още новини

На вниманието на търговците
Участие на консултантско и одиторско дружество АКТИВ в благотворителна кампания „Аз Вярвам и Помагам“
На вниманието на Интрастат операторите
Консултации за Вас