Наръчници за прилагане на данъчното и осигурително законодателство за 2023 г.

С цел улесняване на гражданите и фирмите при прилагането на действащото данъчно и осигурително законодателство на интернет страницата на НАП, в рубриката „Законодателство“, са публикувани: 

- Наръчник по корпоративно подоходно облагане за 2023 г.;

- Наръчник за данъците върху доходите на физическите лица за 2023 г.;

- Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - 2023 г.

 

Източник: https://nra.bg

Снимка: https://unsplash.com/photos/XN4T2PVUUgk

 

Още новини

На вниманието на търговците
Участие на консултантско и одиторско дружество АКТИВ в благотворителна кампания „Аз Вярвам и Помагам“
На вниманието на Интрастат операторите
Консултации за Вас