Подаване на Декларация по чл. 55 (1) от ЗДДФЛ и по чл. 201 (1) от ЗКПО за третото тримесечие

Националната агенция за приходите напомня, че до 31 октомври се подава Декларацията по чл. 55 (1) от ЗДДФЛ и по чл. 201 (1) от ЗКПО за дължими данъци за третото тримесечие на 2022 г. 

 

Източник: https://nra.bg

Снимка: https://unsplash.com/photos/82TpEld0_e4

 

 

Още новини

На вниманието на търговците
Участие на консултантско и одиторско дружество АКТИВ в благотворителна кампания „Аз Вярвам и Помагам“
На вниманието на Интрастат операторите
Консултации за Вас