Прагът за задължителна регистрация по ЗДДС се повишава на 100 000 лв. от 1 януари 2023 г.

С Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2254 на Съвета от 14 ноември 2022 г. за предоставяне на разрешение на България да въведе специална мярка за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност, публикувано в Официален вестник на ЕС, в резултат на което от 1 януари 2023 г. влиза в сила изменението в чл. 96, ал. 1 от ЗДДС за задължителна регистрация по посочената разпоредба, с което прагът за задължителна регистрация по закона се повишава на 100 000 лв. 

Този праг ще се прилага до 31 декември 2024 г. Праг от 50 000 лв. за задължителна регистрация по ЗДДС се прилага до 31 декември 2022 г. 

Регистрираните на основание чл. 96, ал. 1 от ЗДДС лица с облагаем оборот за последните 12 месеца под 100 000 лв. към 1 януари 2023 г., могат:

- да прекратят регистрацията си по закона като подадат заявление за дерегистрация в компетентната ТД на НАП. За подаване на заявлението няма законово регламентиран срок.

- да останат регистрирани по закона като не следва да подават заявление за дерегистрация.

 

Източник: https://nra.bg

Снимка: Ilya Chunin on Unsplash

https://unsplash.com

Още новини

На вниманието на търговците
Участие на консултантско и одиторско дружество АКТИВ в благотворителна кампания „Аз Вярвам и Помагам“
На вниманието на Интрастат операторите
Консултации за Вас