Активен семинар със съдържание: „КООПЕРАЦИЯТА – ВЪЗХОД И ПРОБЛЕМИ”

гр. Варна - 25 февруари 2016 г. – зала Актив 

Още новини

На вниманието на търговците
Участие на консултантско и одиторско дружество АКТИВ в благотворителна кампания „Аз Вярвам и Помагам“
На вниманието на Интрастат операторите
Консултации за Вас