ТР № 11/03.12.2021 г. на ВАС относно прилагане на чл. 35, т. 6 от ЗДДФЛ при данъчни ревизии

С Тълкувателно решение № 11 от 03.12.2021 г. на Върховния административен съд на Република България - ОСС от I и II колегия на ВАС по тълкувателно дело № 3/2020 се произнесе по въпроса:

„При извършване на данъчна ревизия по общия ред на физическо лице, може ли на лицето да се определят данъчни задължения на основание чл. 35, т. 6 от ЗДДФЛ върху данъчна основа, равна на превишението с неустановен произход на разходите над приходите за годишния данъчен период или ревизията следва да е извършена по реда на чл. 122 и следващите от ДОПК?“

като реши:

При извършване на данъчна ревизия по общия ред на физическо лице, не може на лицето да се определят данъчни задължения на основание чл. 35, т. 6 от ЗДДФЛ върху данъчна основа, равна на превишението с неустановен произход на разходите над приходите за годишния данъчен период, а ревизията следва да е извършена по реда на чл. 122 и следващите от ДОПК.

 

Източник: https://tita.bg

Снимка: https://unsplash.com/@tjerwin

 

Още новини

5% отстъпка от данъка при подаване на декларацията за доходите до 1 април
Честит 8-ми март, мили Дами!
Успешно завършиха традиционните годишни семинари на консултантско и одиторско дружество АКТИВ
Консултации за Вас