Прагове за деклариране по системата „Интрастат“ за 2022 г.

Важно за търговците, които осъществяват вътрешнообщностна търговия със стоки

Председателят на Националния статистически институт със Заповед № РД-05-583/18.10.2021 г. определи праговете за деклариране по система „Интрастат“ за 2022 г.:

•    за поток „Пристигания“ - 520 000 лв.;

•    за поток „Изпращания“ - 780 000 лв.

Праговете за деклариране на статистическа стойност за 2022 г. са:

•    за поток „Пристигания“ - 8 400 000 лв.;

•    за поток „Изпращания“ - 18 600 000 лв.

Прагът за опростено деклариране на единични сделки с ниска стойност е 390 лв.   

Заповедта е обнародвана в „Държавен вестник“.

Източник: https://nra.bg

Снимка:  https://unsplash.com/@glenncarstenspeters

 

 

Още новини

На вниманието на търговците
Участие на консултантско и одиторско дружество АКТИВ в благотворителна кампания „Аз Вярвам и Помагам“
На вниманието на Интрастат операторите
Консултации за Вас