Уебинар на тема: "Прилагане на осигурителното, здравното и трудовото законодателство през 2023 г."

Един от приоритетите на АКТИВ е съдействие в поддържането на висока професионална компетентност на счетоводната колегия. Във връзка с това, предвид спецификата в прилагането на трудовото и осигурителното законодателство, имаме удоволствието да Ви поканим на предстоящия на 24.02.2023 г. уебинар с дискутиране на въпросите по „Прилагане на осигурителното, здравното и трудовото  законодателство през 2023 г.“, с гост - лектор г-жа Аспасия Петкова:

- дългогодишен лектор, автор на много публикации в областта на трудовото и осигурителното законодателство;

- притежава опит като ревизор, директор на дирекция „Осигурителни вноски и контрол“ в ЦУ на НОИ, зам.-директор на дирекция „Данъчно-осигурителен контрол“ в ЦУ на НАП и гл. експерт в Министерството на труда и социалната политика.

Повече подробности може да откриете на сайта ни в раздел "Оферти".

Още новини

На вниманието на търговците
Участие на консултантско и одиторско дружество АКТИВ в благотворителна кампания „Аз Вярвам и Помагам“
На вниманието на Интрастат операторите
Консултации за Вас