Успешно приключи първи модул от семинар - обучение на тема: "Годишно приключване на 2022 г."

Изключително топло днес беше посрещната проф. д-р Надя Костова като лектор на първи модул от семинара по проблемите на корпоративното облагане и облагането на физическите лица, организиран от консултантско и одиторско дружество АКТИВ. 

Интересът и участието на над 400 човека обогати практико-приложния характер на събитието, доказателство за което бе и значителната активност на аудиторията в залата и тази, участваща онлайн чрез задаваните въпроси към лектора. 

С нетърпение се очаква и 02.02.2023 г., когато отново в хибриден формат ще се проведе втори модул по практиката на прилагане на ЗДДС, въпросите на годишното счетоводно приключване на 2022 г., и промените в данъчното законодателство, в сила от 01.01.2023 г.

Още новини

На вниманието на търговците
Участие на консултантско и одиторско дружество АКТИВ в благотворителна кампания „Аз Вярвам и Помагам“
На вниманието на Интрастат операторите
Консултации за Вас