Наръчник по корпоративно подоходно облагане за 2022 г.

На интернет страницата на Националната агенция за приходите в рубриката "Законодателство" е публикуван Наръчник по корпоративно подоходно облагане за 2022 г.

Източник: https://nra.bg

Снимка: Diana Polekhina

 

 

 

Още новини

На вниманието на търговците
Участие на консултантско и одиторско дружество АКТИВ в благотворителна кампания „Аз Вярвам и Помагам“
На вниманието на Интрастат операторите
Консултации за Вас