На вниманието на търговците

На интернет страницата на НАП, в рубрика „Интрастат“, подрубрика „Нормативна уредба“ е публикувана Наредбата за изменение и допълнение на „Наредба № Н-4 от 21 декември 2007 г. за прилагане на система Интрастат“ (обн. ДВ, изм. и доп. ДВ, бр. 39 от 02.05.2023 г.).

Източник: https://nra.bg

Снимка: https://unsplash.com/photos/9WDIhpJ93oc

 

 

Още новини

22 май е крайният срок за пререгистрация на фирми и граждани, извършващи дейности с виртуални валути
5% отстъпка от данъка при подаване на декларацията за доходите до 1 април
Честит 8-ми март, мили Дами!
Консултации за Вас