Успешно завършиха традиционните годишни семинари на консултантско и одиторско дружество АКТИВ

При изключителен онлайн интерес и пълни зали в хотел „Черно море“ - Варна преминаха организираните от АКТИВ семинари и уебинари, посветени на годишното приключване на 2023 г. и на промените в счетоводното и данъчното законодателство за 2024 г. 

Сложността и динамиката в нормативната уредба бяха мотивиращ фактор за проф. Надя Костова да направи поредна крачка напред в стремежа й да подпомогне близо 500-те участника, в желанието им да поддържат по-високо професионално ниво. Дискутираха се различни казуси от данъчната и съдебната практика. Особено внимание сред участниците предизвикаха актуалните теми за декларирането на касовите наличности и обвързаността им със скритото разпределение на печалбата, за особеностите в нормативното ограничаване на плащанията в брой, за променения режим на командироване на лица в страната и в чужбина, както и за обнародваната и влязла в сила Многостранна конвенция, комплексно изменяща прилагането на Спогодбите за избягване на двойно данъчно облагане (СИДДО) на местните и чуждестранните лица.

Месецът на любовта събра професионалното общуване на участниците, а за присъщата си любов към професията, и този път проф. Надя Костова получи топли аплодисменти. 

За тези, които са нямали възможност да се включат в семинарите, са на разположение видеозаписи на четирите модула на уебинара, като по-подробна информация може да намерите на нашия сайт в раздел „Оферти“.

И през 2024 г. консултантско и одиторско дружество АКТИВ ще работи в подкрепа на своите партньори за решаване на сложните казуси от финансово-счетоводната и данъчната материя.

  

  

  

                                       

Още новини

5% отстъпка от данъка при подаване на декларацията за доходите до 1 април
Честит 8-ми март, мили Дами!
Водени от устрема да творим добро, продължава участието на АКТИВ в различни благотворителни инициативи
Консултации за Вас