На 30 септември изтича срокът за подаване на коригиращи ГДД по чл. 92 от ЗКПО и ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

На интернет страницата си НАП напомня, че на 30 септември изтича срокът за подаване на коригиращи декларации от физическите и юридическите лица. Гражданите и фирмите имат възможност еднократно да коригират данните, посочени в годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица и формуляра за облагане с корпоративни данъци на юридическите.

Това става с подаването на еднократна коригираща декларация, след изтичане на срока за подаване на годишната данъчна декларация, но преди 30 септември на текущата година за промени, свързани с декларираните данъци от предходната година. За физическите лица корекции могат да се направят след 30 април до 30 септември. За юридическите лица, едноличните търговци,  земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци и физическите лица, извършващи дейност като търговци, срокът започва след 30 юни и продължава до края на септември.

Коригиращата декларация се подава онлайн, чрез електронните услуги на приходната агенция, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или с електронен подпис.  

 

Източник: https://nra.bg

Снимка: https://unsplash.com/@freegraphictoday

Още новини

На вниманието на търговците
Участие на консултантско и одиторско дружество АКТИВ в благотворителна кампания „Аз Вярвам и Помагам“
На вниманието на Интрастат операторите
Консултации за Вас