Относно продажбите на стоки и/или услуги, извършвани чрез електронен магазин

Във връзка с промени в Приложение № 38 от Наредба № Н-18/2006 г. (ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) е извършена промяна в XSD схемата за подаване на стандартизиран одиторски файл чрез електронната услуга на НАП „Подаване на стандартизиран одиторски файл от лицето по чл. 3, ал. 17 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г.“

XSD схемата и примерен XML файл са публикувани в раздел „Програмни продукти“ > „Спецификация за подаване на данни“  > „Електронни магазини“.

 

Източник: https://nra.bg/wps/portal/nra/actualno/promiana-v-xsd-shemata

Снимка: https://unsplash.com/@markuswinkler

 

 

Още новини

На вниманието на търговците
Участие на консултантско и одиторско дружество АКТИВ в благотворителна кампания „Аз Вярвам и Помагам“
На вниманието на Интрастат операторите
Консултации за Вас