5% отстъпка от данъка при подаване на декларацията за доходите до 1 април

За да се възползват от отстъпката от 5% от данъка за довнасяне по годишната си данъчна декларация, физическите лица трябва да я подадат по електронен път до 1 април (31 март е неделя), да внесат целия размер на данъка за довнасяне, намален с отстъпката до тази дата и да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения. 

Данъкоплатците могат да се възползват онлайн от предварително попълнената данъчна декларация. В нея са въведени данни за получените през 2023 г. доходи от трудови правоотношения, граждански договори, доходи от наем - при отдаване на имот на юридически лица, доходи за получени субсидии от Държавен фонд „Земеделие“, данни за направените лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране, получени суми от наложени платежи от продажби в Интернет и информация за продажба на моторни превозни средства, които са били собственост на декларатора по-малко от 12 месеца, както и данни за ползваните чрез работодател данъчни облекчения. Преди потвърждаване на попълнената декларация е необходимо тя да се прегледа, да се допълни или коригира, ако това се налага, след което да се изпрати. 

Срокът за деклариране на доходите и плащане на данъка за довнасяне е 30 април 2024 г. Освен по електронен път, данъчните декларации могат да се изпратят по пощата, да се подадат на място в офис на НАП или в някои пощенски станции, където директно ще бъде издаден входящ номер. 

 

Изтоник: https://nra.bg/

Снимка: https://unsplash.com/@struvictoryart

 

Още новини

22 май е крайният срок за пререгистрация на фирми и граждани, извършващи дейности с виртуални валути
Честит 8-ми март, мили Дами!
Успешно завършиха традиционните годишни семинари на консултантско и одиторско дружество АКТИВ
Консултации за Вас