Нови образци на декларации за ползване на данъчни облекчения за деца и деца с увреждания за 2022 г.

Министърът на финансите утвърди новите образци на декларации за ползване на данъчни облекчения за деца и деца с увреждания за 2022 г. Предстои тяхното обнародване и в Държавен вестник. 

- Декларацията за ползване на данъчните облекчения за деца по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ  и

- Декларацията за ползване на данъчните облекчения за деца с увреждания по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ

са публикувани в рубриката „Формуляри“ на интернет страницата на НАП. 

 

Източник: https://nra.bg/wps/portal/nra/actualno/novi-obrazci-za-danuchni-oblekchenia

Снимка: https://unsplash.com/photos/3zml4wkcZis

 

 

Още новини

На вниманието на търговците
Участие на консултантско и одиторско дружество АКТИВ в благотворителна кампания „Аз Вярвам и Помагам“
На вниманието на Интрастат операторите
Консултации за Вас