Оферти от Актив

общи условия
ВИДЕОЗАПИС на Уебинар' 2024 г. на тема: "Годишно приключване на 2023 г. Промени в данъчното законодателство за 2024 г." Видеозапис

ВИДЕОЗАПИС на Уебинар' 2024 г. на тема: "Годишно приключване на 2023 г. Промени в данъчното законодателство за 2024 г."

Лектор: проф. д-р Надя Костова - регистриран одитор, управител на консултантско и одиторско дружество АКТИВ

Семинари / Уебинари - АКТИВ' 2024 г.

Семинари / Уебинари - АКТИВ' 2024 г.

Присъствен семинар
МОДУЛ 1 - 24.01.2024 г.
МОДУЛ 2 - 02.02.2024 г.

Уебинар
МОДУЛ 1 - 26.01.2024 г.
МОДУЛ 2 - 29.01.2024 г.
МОДУЛ 3 - 01.02.2024 г.
МОДУЛ 4 - 16.02.2024 г.

ВИДЕОЗАПИС на Семинар' 2023 г. на тема: "Годишно приключване на 2022 г." Видеозапис

ВИДЕОЗАПИС на Семинар' 2023 г. на тема: "Годишно приключване на 2022 г."

Лектор: проф. д-р Надя Костова - регистриран одитор, управител на консултантско и одиторско дружество АКТИВ

Семинар - обучение на тема: "Годишно приключване на 2022 г." Семинар/Уебинар' 2023 г.

Семинар - обучение на тема: "Годишно приключване на 2022 г."

МОДУЛ 1 - 20.01.2023 г.

"Годишно приключване по ЗКПО и ЗДДФЛ на 2022 г."

МОДУЛ 2 - 02.02.2023 г.

"Коментари на измененията в ЗДДС и в ППЗДДС, обнародвани в ДВ през 2022 г. Годишно счетоводно приключване на 2022 г. Промени в данъчното законодателство, в сила за 2023 г."

Семинар - обучение на тема: "Годишно приключване на 2021 г. Актуални казуси от практиката вследствие прилагането на данъчната нормативна уредба." Уебинар' 2022

Семинар - обучение на тема: "Годишно приключване на 2021 г. Актуални казуси от практиката вследствие прилагането на данъчната нормативна уредба."

УЕБИНАР

МОДУЛ 1 - 21.01.2022 г.

"Акценти от годишното приключване по ЗДДФЛ за 2021 г. Актуални казуси от практиката по прилагане на ЗДДФЛ."

МОДУЛ 2 - 09.02.2022 г.

"Някои въпроси по облагането с ДДС на база действащите норми в ЗДДС/ППЗДДС за 2021 г."

МОДУЛ 3 - 25.02.2022 г.

"Годишно приключване на 2021 г. по ЗКПО. Изменения в ЗКПО, ЗДДФЛ и в ЗДДС, в сила за 2022 г."

Лектор: проф. д-р Надя Костова - регистриран одитор, управител на консултантско и одиторско дружество АКТИВ 

Семинар - обучение на тема: "Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2020 г. Изменения в данъчното и счетоводното законодателство, в сила от 01.01.2021 г." Уебинар' 2021

Семинар - обучение на тема: "Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2020 г. Изменения в данъчното и счетоводното законодателство, в сила от 01.01.2021 г."

УЕБИНАР

МОДУЛ 1: на  15.01.2021 г.
"Годишно счетоводно приключване - 2020 г. Документална обоснованост на операциите по прилагане на ЗОПБ. Годишно приключване съгласно ЗДДФЛ за 2020 г."

МОДУЛ 2: на 22.01.2021 г.
"Годишно приключване съгласно промени в ЗКПО, в сила от 01.01.2020 г. Актуални въпроси в облагането с ДДС през 2020 г."

МОДУЛ 3: на 26.01.2021 г.
"Изменения в ЗДДФЛ, ЗКПО и ЗДДС, в сила от 01.01.2021 г. Коментари по някои аспекти на прилагане на данъчното законодателство."

Лектор: проф. д-р Надя Костова - Регистриран одитор, Управител на одиторско дружество “АКТИВ” ООД 

ВИДЕОЗАПИС на семинар: "Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2019 г. Изменения в данъчното и счетоводното законодателство, в сила от 01.01.2020 г." Видеозапис

ВИДЕОЗАПИС на семинар: "Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2019 г. Изменения в данъчното и счетоводното законодателство, в сила от 01.01.2020 г."

1. Професионален видеозапис  (електронен носител - диск) + продукт на хартиен носител (95 стр.) - 132 лв. /с ДДС/

2. Продукт на хартиен носител (95 стр.) -  84 лв. /с ДДС/

 

Семинар - обучение на тема: "Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2019 г. Изменения в данъчното и счетоводното законодателство, в сила от 01.01.2020 г." Семинар' 2020

Семинар - обучение на тема: "Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2019 г. Изменения в данъчното и счетоводното законодателство, в сила от 01.01.2020 г."

гр. Варна - 15.01.2020 г. 

гр. Варна - 20.01.2020 г. 

гр. Варна - 24.01.2020 г. 

Лектор: проф. д-р Надя Костова - Регистриран одитор, Управител на одиторско дружество АКТИВ ООД 

"Финансов анализ" 20 лв.

"Финансов анализ"

автор: проф. д-р Надя Костова

Семинар - обучение на тема: "Годишно данъчно и счетоводно приключване 2018 г. Изменения в данъчното и счетоводното законодателство - 2019 г." Семинар' 2019

Семинар - обучение на тема: "Годишно данъчно и счетоводно приключване 2018 г. Изменения в данъчното и счетоводното законодателство - 2019 г."

гр. Разград - 01 февруари 2019 г.

Лектор: проф. д-р Надя Костова - Регистриран одитор, Управител на одиторско дружество “АКТИВ” ООД

Семинар - обучение на тема: "Годишно данъчно и счетоводно приключване 2018 г. Изменения в данъчното и счетоводното законодателство - 2019 г." Семинар' 2019

Семинар - обучение на тема: "Годишно данъчно и счетоводно приключване 2018 г. Изменения в данъчното и счетоводното законодателство - 2019 г."

гр. София - 22 януари 2019 г. 

Лектор: проф. д-р Надя Костова - Регистриран одитор, Управител на одиторско дружество “АКТИВ” ООД 

Семинар - обучение на тема: "Годишно данъчно и счетоводно приключване 2018 г. Изменения в данъчното и счетоводното законодателство - 2019 г." Семинар' 2019

Семинар - обучение на тема: "Годишно данъчно и счетоводно приключване 2018 г. Изменения в данъчното и счетоводното законодателство - 2019 г."

гр. Варна - 15 януари 2019 г. 

гр. Варна - 17 януари 2019 г. 

гр. Варна - 28 януари 2019 г. 

Лектор: проф. д-р Надя Костова - Регистриран одитор, Управител на одиторско дружество “АКТИВ” ООД 

Активен семинар на тема: "Оценяване за целите на финансовата отчетност, данъчното облагане и бизнес правото" Семинар

Активен семинар на тема: "Оценяване за целите на финансовата отчетност, данъчното облагане и бизнес правото"

гр. Варна - 23 ноември 2018 г. 

Водещи и лектори: проф. д-р Надя Костова, Симеон Симов и Даниел Симов 

Семинар - обучение на тема: "Годишно данъчно и счетоводно приключване 2017 г. Изменения в данъчното и счетоводното законодателство - 2018 г." Семинар' 2018

Семинар - обучение на тема: "Годишно данъчно и счетоводно приключване 2017 г. Изменения в данъчното и счетоводното законодателство - 2018 г."

гр. Варна - 26 януари 2018 г. 

Лектор: проф. д-р Надя Костова - Регистриран одитор, Управител на одиторско дружество “АКТИВ” ООД 

Семинар - обучение на тема: "Годишно данъчно и счетоводно приключване 2017 г. Изменения в данъчното и счетоводното законодателство - 2018 г." Семинар' 2018

Семинар - обучение на тема: "Годишно данъчно и счетоводно приключване 2017 г. Изменения в данъчното и счетоводното законодателство - 2018 г."

гр. София - 23 януари 2018 г. 

Лектор: проф. д-р Надя Костова - Регистриран одитор, Управител на одиторско дружество “АКТИВ” ООД

Семинар - обучение на тема: "Годишно данъчно и счетоводно приключване 2017 г. Изменения в данъчното и счетоводното законодателство - 2018 г." Семинар' 2018

Семинар - обучение на тема: "Годишно данъчно и счетоводно приключване 2017 г. Изменения в данъчното и счетоводното законодателство - 2018 г."

гр. Варна - 18 декември 2017 г. 

гр. Варна - 9 януари 2018 г. 

гр. Варна - 17 януари 2018 г. 

Лектор: проф. д-р Надя Костова - Регистриран одитор, Управител на одиторско дружество “АКТИВ” ООД 

Семинар - обучение на тема: "Специфично отчитане и данъчно облагане за 2017 г." Семинар

Семинар - обучение на тема: "Специфично отчитане и данъчно облагане за 2017 г."

гр. Дупница - от 16.07.2017г. до 20.07.2017г. 

Лектор: проф. д-р Надя Костова - Регистриран одитор, Управител на специализирано одиторско предприятие “АКТИВ” ООД 

Семинар - обучение на тема: "Годишно данъчно и счетоводно приключване 2016 г. Информация за промените в данъчното законодателство, в сила от 01.01.2017 г." Семинар' 2017

Семинар - обучение на тема: "Годишно данъчно и счетоводно приключване 2016 г. Информация за промените в данъчното законодателство, в сила от 01.01.2017 г."

гр. Варна - 31 януари 2017 г. 

Лектор: проф. д-р Надя Костова - Регистриран одитор, Управител на специализирано одиторско предприятие “АКТИВ” ООД 

Семинар - обучение на тема: "Годишно данъчно и счетоводно приключване 2016 г. Информация за промените в данъчното законодателство, в сила от 01.01.2017 г." Семинар' 2017

Семинар - обучение на тема: "Годишно данъчно и счетоводно приключване 2016 г. Информация за промените в данъчното законодателство, в сила от 01.01.2017 г."

гр. София - 19 януари 2017 г. 

Лектор: проф. д-р Надя Костова - Регистриран одитор, Управител на специализирано одиторско предприятие “АКТИВ” ООД 

Семинар - обучение на тема: "Годишно данъчно и счетоводно приключване 2016 г. Информация за промените в данъчното законодателство, в сила от 01.01.2017 г." Семинар' 2017

Семинар - обучение на тема: "Годишно данъчно и счетоводно приключване 2016 г. Информация за промените в данъчното законодателство, в сила от 01.01.2017 г."

гр. Варна - 17 и 24 януари 2017 г. 

Лектор: проф. д-р Надя Костова - Регистриран одитор, Управител на специализирано одиторско предприятие “АКТИВ” ООД 

Семинар - обучение на тема: "Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията" Семинар

Семинар - обучение на тема: "Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията"

гр. Варна - 17 ноември 2016 г. 

Лектор: проф. д-р Надя Костова - Регистриран одитор, Управител на специализирано одиторско предприятие “АКТИВ” ООД

Активен семинар на тема: "Офшорните зони - «данъчен рай» или «данъчен ад»" Семинар

Активен семинар на тема: "Офшорните зони - «данъчен рай» или «данъчен ад»"

гр. Варна - 1 юли 2016 г. 

Водещ: Симеон Симов/SimeON SimOFF - Бизнес лидер, Управител на специализирано одиторско предприятие “АКТИВ” ООД, Автор на книгата «Данъчно оптимиране» **

Семинар - обучение на тема: "Новото счетоводно законодателство, в сила от 01.01.2016 г. - Закон за счетоводството и Националните счетоводни стандарти" Семинар

Семинар - обучение на тема: "Новото счетоводно законодателство, в сила от 01.01.2016 г. - Закон за счетоводството и Националните счетоводни стандарти"

с. Баня, общ. Разлог - от 15.05.2016 г. до 19.05.2016 г. 

Лектор: проф. д-р Надя Костова - Регистриран одитор, Управител на специализирано одиторско предприятие “АКТИВ” ООД 

Активен семинар със съдържание: "КООПЕРАЦИЯТА - ВЪЗХОД И ПРОБЛЕМИ" Семинар

Активен семинар със съдържание: "КООПЕРАЦИЯТА - ВЪЗХОД И ПРОБЛЕМИ"

гр. Варна - 25 февруари 2016 г. 

Водещ: Симеон Симов - Управляващ съдружник в специализирано одиторско предприятие “АКТИВ” ООД “АКТИВ” ООД

Семинар - обучение на тема: "Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г. Представяне на новия Закон за счетоводството. Промени в данъчното законодателство, в сила от 01.01.2016 г." Семинар' 2016

Семинар - обучение на тема: "Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г. Представяне на новия Закон за счетоводството. Промени в данъчното законодателство, в сила от 01.01.2016 г."

гр. Варна - 15 и 26 януари 2016 г. 

Лектор: проф. д-р Надя Костова - Регистриран одитор, Управител на специализирано одиторско предприятие “АКТИВ” ООД

Семинар - обучение на тема: "Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г. Представяне на новия Закон за счетоводството. Промени в данъчното законодателство, в сила от 01.01.2016 г." Семинар' 2016

Семинар - обучение на тема: "Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г. Представяне на новия Закон за счетоводството. Промени в данъчното законодателство, в сила от 01.01.2016 г."

гр. София - 21 януари 2016 г. 

Лектор: проф. д-р Надя Костова - Регистриран одитор, Управител на специализирано одиторско предприятие “АКТИВ” ООД 

"Финансово - счетоводен анализ", автор: доц. д-р Надя Костова, издание Изчерпан тираж

"Финансово - счетоводен анализ", автор: доц. д-р Надя Костова, издание

Издание 2010 г.

Представата на автора е трудът да допринесе за умението да се анализират най-значимите обекти като: активи, пасиви, собствен капитал, разходи, приходи, финансов резултат и парични потоци.

Изготвяне на годишни данъчни декларации

Изготвяне на годишни данъчни декларации

на физически лица, включително деклариране на получени и предоставени заеми

"Годишно счетоводно и данъчно приключване 2007" Не се предлага

"Годишно счетоводно и данъчно приключване 2007"

Автори: д-р Иван Златков, д.е.с. Анастасия Матова - Головина, Мина Димитрова, д.е.с. доц. д-р Надя Костова, д.е.с. Георги Петков 

Издател: "Доби прес" ЕООД

"Годишно счетоводно и данъчно приключване 2008" Не се предлага

"Годишно счетоводно и данъчно приключване 2008"

Автори: Даниела Дурина, проф. Стоян Дурин, Анастасия Матова - Головина, Мина Димитрова, доц. Надя Костова, Георги Петков

Издател: "Доби прес" ЕООД

"Организационни и методологически аспекти на оценката на предприятие" Не се предлага

"Организационни и методологически аспекти на оценката на предприятие"

Автор: Надя Костова

Издателство: "Наука и икономика" - Икономически университет - Варна

Консултации за Вас