ВИДЕОЗАПИС на Уебинар' 2024 г. на тема: "Годишно приключване на 2023 г. Промени в данъчното законодателство за 2024 г."

Уважаеми Партньори,

Успешно приключи Уебинар‘ 2024 г. на консултантско и одиторско дружество „Актив“, в който взеха участие над 300 участника. Предоставяме на Вашето внимание видеозапис от проведените четири модула на уебинара с желанието да сме Ви полезни. Във видеозаписите ще намерите коментари на годишното приключване по ЗДДФЛ, ЗКПО и ЗДДС за 2023 г., на промените в счетоводното и данъчното законодателство за 2024 г.; както и дискусии по различни казуси от данъчната и съдебната практика по актуалните теми за декларирането на касовите наличности и обвързаността им със скритото разпределение на печалбата, по особеностите в нормативното ограничаване на плащанията в брой, по променения режим на командироване на лица в страната и в чужбина, и коментари на обнародваната и влязла в сила Многостранна конвенция, комплексно изменяща прилагането на Спогодбите за избягване на двойно данъчно облагане (СИДДО) на местните и чуждестранните лица. Видеозаписът е придружен от писмени материали в общ обем от 141 стр.

Подробна оферта за видеозаписите и условия за закупуване и ползване на продуктите може да видите тук: ОФЕРТА ВИДЕОЗАПИС.pdf   

 

Консултации за Вас