Семинар - обучение на тема: "Годишно приключване на 2021 г. Актуални казуси от практиката вследствие прилагането на данъчната нормативна уредба."

Уважаеми Дами и Господа, 

Каним Ви на УЕБИНАР

Лектор: проф. д-р Надя Костова

Регистриран одитор, Управител на консултантско и одиторско дружество АКТИВ 

Уебинарът ще се проведе в 3 МОДУЛА:

МОДУЛ 1 - 21.01.2022 г.

"Акценти от годишното приключване по ЗДДФЛ за 2021 г. Актуални казуси от практиката по прилагане на ЗДДФЛ."

- Годишно приключване по ЗДДФЛ на 2021 г.

- Актуални казуси от практиката вследствие прилагането на ЗДДФЛ.

МОДУЛ 2 - 09.02.2022 г.

"Някои въпроси по облагането с ДДС на база действащите норми в ЗДДС/ППЗДДС за 2021 г."

- Особености в облагането по ЗДДС съгласно актуалните норми през 2021 г.

- Често срещани казуси, касаещи облагането с ДДС.

МОДУЛ 3 - 25.02.2022 г.

"Годишно приключване на 2021 г. по ЗКПО. Изменения в ЗКПО, ЗДДФЛ и в ЗДДС, в сила за 2022 г."

- Годишно приключване по ЗКПО на 2021 г.

- Често срещани казуси в данъчното облагане по ЗКПО.

Всеки модул започва в 09:30 ч. и приключва в 13:00 ч. /4 учебни часа/.

Първи модул на Уебинара ще се проведе при следната програма: ПРОГРАМА Модул I.pdf 

Втори модул на Уебинара ще се проведе при следната програма: ПРОГРАМА Модул II.pdf   

Трети модул на Уебинара ще се проведе при следната програма: ПРОГРАМА Модул III.pdf

Към настоящия момент са направени изключително малък брой промени в данъчното законодателство, приложими в сила от 01.01.2022 г., които ще бъдат споделени с Вас в трите модула на Уебинара. 

В случай че на по-късен етап се приемат промени в данъчното законодателство за 2022 г., ние ще подготвим за Вас нов lV-ти модул за измененията и допълненията в сила от 01.01.2022 г., който ще бъде напълно безплатен за всички участници, включили се в тазгодишните Уебинари на консултантско и одиторско дружество “Актив” ООД.

Важно! Ако сред Вас има участници, които не желаят да се включат в Уебинарите при така променената програма,  но са заплатили вече сумата за участие, моля да ни уведомят, за да възстановим средствата и да издадем съответен данъчен документ.

Инструкция за вход в уебинара може да намерите Тук.

Цените са:

- за един модул  - 120 лв. /с ДДС/;

- за два модула - 192 лв. /с ДДС/;

- за три модула - 300 лв. /с ДДС/.

За всеки втори и следващ участник от една и съща фирма, цените за модулите са:

- за един модул  - 108 лв. /с ДДС/;

- за два модула - 168 лв. /с ДДС/;

- за три модула - 264 лв. /с ДДС/.

Важно! УЕБИНАРЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В 3 ДНИ. Моля, изберете съответните модули, в които желаете да присъствате. Ако искате да се включите в един, два или три модула, отбележете с отметка в полето пред всеки.

След направено плащане ще получите потвърждение и фактура на посочения от Вас имейл.

Всеки участник ще може да влиза в уебинара само от едно устройство!

Ще бъде използвана онлайн платформа ZOOM, като достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочения от Вас имейл 2 дни преди всеки модул заедно с писмен материал за съответния модул.

Таксата може да заплатите само по банков път:

IBAN: BG33BUIN70061025764116, BIC: BUINBGSF,  "Алианц Банк България" АД - гр. Варна

За допълнителна информация: 

тел.: 0875/ 152 273; 052/ 660 700.

 

Благодарим Ви, че вече 27 години се доверявате на консултантско и одиторско дружество "Актив" ООД.

С уважение: проф. д-р Надя Костова – управител

Консултации за Вас