Семинар - обучение на тема: "Годишно приключване на 2022 г."

Уважаеми Дами и Господа,

ЗА ПЪРВА ГОДИНА ВИ КАНИМ НА ХИБРИДНИЯ ВАРИАНТ НА ГОДИШНИТЕ СЕМИНАРИ НА АКТИВ ООД

 

ПРИСЪСТВЕН СЕМИНАР И УЕБИНАР В РЕАЛНО ВРЕМЕ ПРЕЗ ПЛАТФОРМА ZOOM

 

Лектор: проф. д-р Надя Костова

Регистриран одитор, Управител на консултантско и одиторско дружество АКТИВ ООД

Зам. - ректор по научноизследователската дейност и развитие на кадрите на ИУ - Варна

Семинарът ще се проведе в Икономически университет - Варна, зала 128 (за локацията важат правилата за “синя зона”).

Същевременно Уебинарът ще се излъчва в реално време по интернет чрез платформа ZOOM.

Важно! СЕМИНАРЪТ/УЕБИНАРЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В 2 ДНИ. Моля, изберете съответните модули, на които желаете да присъствате. Ако искате да се включите в един или в два модула, отбележете с отметка в полето пред всеки модул, както и на какъв тип СЕМИНАР или УЕБИНАР желаете да се включите.

 

МОДУЛ 1 - 20.01.2023 г.

"Годишно приключване по ЗКПО и ЗДДФЛ на 2022 г."

 • Годишно приключване по ЗКПО, в сила за 2022 г.
 • Някои въпроси от актуалната данъчна практика по ЗКПО.
 • Годишно приключване по ЗДДФЛ, в сила за 2022 г.
 • Проблеми в данъчната практика при третирането на някои особени видове необлагаеми и облагаеми доходи по смисъла на ЗДДФЛ.
 • Ангажименти по отчитането и облагането по ЗДДФЛ на търговец по смисъла на Търговския закон, който не е регистриран като ЕТ.
 • Матрица на съдържащата се информация в справките по чл. 73, ал. 1, чл. 73, ал. 6 и чл. 73а, ал. 5 от ЗДДФЛ и корекции на допуснати грешки в тях.
 • Акценти при подаването на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г.

 

МОДУЛ 2 - 02.02.2023 г.

"Коментари на измененията в ЗДДС и в ППЗДДС, обнародвани в ДВ през 2022 г. Годишно счетоводно приключване на 2022 г. Промени в данъчното законодателство, в сила за 2023 г."

 • Коментари на измененията в ЗДДС и в ППЗДДС, обнародвани през 2022 г. (ДВ, бр. 14, 18, 52, 58, 99 и 102).
 • Годишно счетоводно приключване на 2022 г.
 • Промени в данъчното законодателство, в сила за 2023 г.

 

Първи модул на Уебинара ще се проведе при следната програма: ПРОГРАМА - МОДУЛ I.pdf

Втори модул на Уебинара ще се проведе при следната програма: ПРОГРАМА - МОДУЛ II.pdf

Всеки модул започва в 09:30 часа и приключва в 17:30 часа /8 учебни часа/.

Инструкция за вход в уебинара може да намерите Тук.

 

Цена за участие в СЕМИНАР

 • Цена за един присъствен модул - 180 лв. /с ДДС/;
 • Цена за два присъствени модула - 288 лв. /с ДДС/;    
 • Цена за втори и всеки следващ участник от фирма - 168/264 лв. /с  ДДС/.

В цената са включени: писмени материали, кафе - паузи и обяд.

 

Цена за участие в УЕБИНАР в Zoom

 • Цена за един модул в Уебинар в ZOOM - 168 лв. /с ДДС/;
 • Цена за два модула в Уебинар в ZOOM - 264 лв. /с ДДС/;    
 • Цена за втори и всеки следващ участник от фирма - 144/240 лв. /с  ДДС/.

В цената са включени: писмени материали.

 

Таксата може да заплатите само по банков път:

IBAN: BG33BUIN70061025764116, BIC: BUINBGSF,  “Алианц Банк България” АД - гр. Варна

След направено плащане ще получите потвърждение и фактура на посочения от Вас имейл.

 

Всеки участник ще може да влиза в уебинара само от едно устройство!

 

Ще бъде използвана онлайн платформа ZOOM, като достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочения от Вас в заявката имейл 2 дни преди всеки модул, заедно с писмен материал за съответния модул.

 

За допълнителна информация: тел.: 0875/ 152 273, 052/ 660 700

Предварително благодарим за Вашето участие!

С уважение: проф. д-р Надя Костова – управител

Консултации за Вас