ВИДЕОЗАПИС на Уебинар' 2021: "Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2020 г. Документиране на операциите по прилагане на Закона за ограничаване на плащанията в брой. Изменения в данъчното и счетоводното законодателство в сила от 01.01.2021 г. "

Лектор: проф. д-р Надя Костова - Регистриран одитор, Управител на консултантско и одиторско дружество „Актив“ 

 

 

Уважаеми Дами и Господа,

 

АКТИВ Ви предлага видеозапис на проведения през месец януари 2021 г. Уебинар в три модула, с обща продължителност 12 ч. и 20 мин. (надхвърляща 16 учебни часа), придружен от писмени материали към всеки отделен модул в общ обем от 163 страници:

 

Модул l:  „Счетоводно приключване съгласно промени в Закона за счетоводството и в ЗДДФЛ за 2020 г. и особености по прилагане на Закона за ограничаване на плащанията в брой“

 

(продължителност на видеозаписа - 4 ч. и 1 мин. и електронен вариант в pdf формат на писмените материали в обем от 50 стр.)

 

Модул ll:  „Годишно приключване съгласно промени в ЗКПО и актуални въпроси на ЗДДС през 2020 г.“

 

(продължителност на видеозаписа - 4 ч. и 51 мин. и електронен вариант в pdf формат на писмените материали в обем от 66 стр.)

 

Модул lll: „Изменения в ЗДДФЛ, ЗКПО и ЗДДС в сила от 2021 г. и коментари на някои аспекти по прилагане на данъчното законодателство“

 

(продължителност на видеозаписа - 3 ч. и 28 мин. и електронен вариант в pdf формат на писмените материали в обем от 47 стр.)

 

 

Детайлна програма за трите модула може да разгледате Тук.

 

 

Ø  Цени:

ü  видеозапис и писмени материали за един модул  - 108 лв. /с ДДС/.

 

Ø  Преференциални цени:

ü  видеозапис и писмени материали за два модула - 180 лв. /с ДДС/;

ü  видеозапис и писмени материали за три модула - 264 лв. /с ДДС/.

 

Заплащането се извършва само по банков път:

IBAN: BG33BUIN70061025764116, BIC: BUINBGSF, „Алианц Банк България“ АД - гр. Варна

 

Ø  Необходими стъпки за закупуване на видеозапис и получаване на писмените материали:

1. Попълване на онлайн регистрационна карта и избиране на модула/ите, които искате да закупите чрез отбелязване с отметка на съответния модул/ли в полето пред всеки от тях.

2. Заплащане по банков път на определената такса за съответния модул/и.

3. Получаване на фактура и линк за достъп на посочен от Вас имейл с прикрепен pdf. файл за писмения/те материал/и.

 

ВАЖНО! Видеозаписът ще бъде достъпен чрез активиране на линк за достъп до съответния модул/ли, като всеки линк ще може да се отваря максимум три пъти, след което достъпът ще бъде прекратен.

 

Продуктът на „Актив“ е обект на авторски права и те са запазени от АКТИВ®. Продуктът или част от него не може да бъде копиран и разпространяван под никаква форма - електронно или механично, включително фотокопиран, записван под каквато и да е форма или чрез какъвто и да е носител на информация без писмено разрешение на „Актив” ООД, ЕИК: 813194075.

 

Някои отзиви от потребители на проведения през м. януари 2021 г. уебинар може да прочетете на сайта на „Актив“ - www.activ.bg - „Публикации“ /„Отзиви“/.

 

 

Защо да ни се доверите?

 

ü  25 години, посветени на Вас!

 

Консултантско и одиторско дружество „Актив“ има 25 годишен опит в организирането и провеждането на семинари.

 

ü  Все по-нарастващ интерес към семинарите ни

 

Над 1 000 души ежегодно посещават семинарите с лектор проф. д-р Надя Костова.

 

ü  Добавена стойност

 

Организираните обучения във формата на семинари имат практико - приложна насоченост.

 

 

Благодарим Ви, че за 25-та поредна година отново се доверявате на екипа на „Актив“!

 

Консултации за Вас