"Годишно счетоводно и данъчно приключване 2008"

изтегли

Автори: Даниела Дурина, проф. Стоян Дурин, Анастасия Матова - Головина, Мина Димитрова, доц. Надя Костова, Георги Петков

Издател: "Доби прес" ЕООД

Консултации за Вас