Семинар - обучение на тема: "Годишно данъчно и счетоводно приключване 2016 г. Информация за промените в данъчното законодателство, в сила от 01.01.2017 г."

Уважаеми Дами и Господа,

В хотел "Holiday Inn" гр. София, ж.к. Младост, бул. “Александър Малинов” 111 /до Бизнес парк София/ ще се проведе семинар-обучение на тема:

Годишно данъчно и счетоводно приключване 2016 г.

Информация за промени в данъчното законодателство, в сила от 01.01.2017 г.

Лектор: проф. д-р Надя Костова

Регистриран одитор, Управител на специализирано одиторско предприятие “АКТИВ” ООД

Дата на провеждане на семинара:

19.01.2017 г. от 9:30 до 17:30 часа

Програма на семинара може да разгледате тук!

Важно! Във връзка с обявената тема може да изпращате Вашите конкретни въпроси на E-mail: activbg@dir.bg до 12.01.2017 г. (включително)

Цена: 180 лв. /с ДДС /

* за партньори на Актив® (включително участници в предишни семинари) и за всеки втори и следващ участник от една и съща фирма – 150 лв. /с ДДС / В цената са включени учебни материали, разработени от екипа на “Актив”, обяд и кафе-паузи.

Таксата може да заплатите само по банков път: IBAN:BG33BUIN70061025764116, BIC: BUINBGSF, ТБ “Алианц България” - гр. Варна

Моля, желаещите да вземат участие в семинара да попълнят онлайн регистрационната карта по-долу или изтеглят и изпратят регистрационна карта на e-mail: activbg@dir.bg; activsf@gmail.com или на факс: 052/ 660 730, 02/ 980 97 92 в срок до 12.01.2017 г.

Предварително благодарим за Вашето активно участие.

С уважение: Симеон Симов - Управител

P.S. Предвид ограничения брой места включването на участниците в семинара, “Актив” ще извършва на база платена такса и изпратената регистрационна карта. При неплащане до крайния срок, местата на заявилите участие не се пазят. Фактурите ще бъдат предоставени в деня на семинара.

За допълнителна информация: тел. 052/ 660 737, 0887670721, 02/ 980 97 92, www.activ.bg.

Попълнете онлайн регистрационна карта или изтеглите такава в Microsoft word формат!.

Консултации за Вас