Активен семинар на тема: "Офшорните зони - «данъчен рай» или «данъчен ад»"

Уважаеми Дами и Господа,

На 01.07.2016 г. в зала „Актив”, гр. Варна, ул. Дунав № 5 ще се проведе 

Активен семинар* на тема:

ОФШОРНИТЕ ЗОНИ-«ДАНЪЧЕН РАЙ» ИЛИ «ДАНЪЧЕН АД» 

Акцент: Офшорни оптимизационни възможности. Казуси, проблеми и решения при работа с офшорни компании.

Водещ: Симеон Симов/SimeON SimOFF

Бизнес лидер, Управител на специализирано одиторско предприятие “АКТИВ” ООД Автор на книгата «Данъчно оптимиране» **

ПРОГРАМНА ЛИНИЯ: 

9:30 – 11:00 – занятия 

- дискусионна кафе пауза

11:30 – 13:00 - занятия

- работен обяд

14:00 – 15:30 – занятия 

- дискусионна кафе пауза

16:00 – 17:00 – занятия 

17:00 – 18:00 – бяло-червена дискусия 

Програма на семинара може да разгледате тук!

Цена: 216 лв. /с ДДС /

* за партньори на Актив® (включително участници в предишни семинари) и за всеки втори и следващ участник от една и съща фирма – 180 лв. /с ДДС / 

В цената са включени учебни материали, разработени от екипа на “Актив”, обяд и кафе-паузи.

Таксата може да заплатите само по банков път: IBAN:BG33BUIN70061025764116, BIC: BUINBGSF, ТБ “Алианц България” - гр. Варна

Моля, желаещите да вземат участие в семинара да попълнят онлайн регистрационната карта по-долу или изтеглят и изпратят регистрационна карта на e-mail: activbg@dir.bg или на факс: 052/660 730 в срок до 27.06.2016 г.

Предварително благодарим за Вашето активно участие.

С уважение: проф.д-р Надя Костова–Управител

 

* Активен семинар – това е собствен на Актив формат, включващ активна лекционна, дискусионна и творческа работа с ограничен брой участници при цел: да се придобият умения за извеждане на интегрирани решения по въпроси, проблеми и казуси.

** ”Данъчно оптимиране” 2013г., гр.Варна

 

P.S. Предвид ограничения брой места включването на участниците в семинара, “Актив” ще извършва на база платена такса и изпратената регистрационна карта. 

При неплащане до крайния срок, местата на заявилите участие не се пазят. 

Фактурите ще бъдат предоставени в деня на семинара.

За допълнителна информация: тел. 052/ 660 700

Попълнете онлайн регистрационна карта или изтеглите такава в Microsoft Word формат.

Консултации за Вас