Оферти от Актив

общи условия
Семинар - обучение на тема: "Годишно приключване на 2022 г." Семинар/Уебинар' 2023

Семинар - обучение на тема: "Годишно приключване на 2022 г."

МОДУЛ 1 - 20.01.2023 г.

"Годишно приключване по ЗКПО и ЗДДФЛ на 2022 г."

МОДУЛ 2 - 02.02.2023 г.

"Коментари на измененията в ЗДДС и в ППЗДДС, обнародвани в ДВ през 2022 г. Годишно счетоводно приключване на 2022 г. Промени в данъчното законодателство, в сила за 2023 г."

Семинар - обучение на тема: "Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2019 г. Изменения в данъчното и счетоводното законодателство, в сила от 01.01.2020 г." Семинар' 2020

Семинар - обучение на тема: "Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2019 г. Изменения в данъчното и счетоводното законодателство, в сила от 01.01.2020 г."

гр. Варна - 15.01.2020 г. 

гр. Варна - 20.01.2020 г. 

гр. Варна - 24.01.2020 г. 

Лектор: проф. д-р Надя Костова - Регистриран одитор, Управител на одиторско дружество АКТИВ ООД 

Семинар - обучение на тема: "Годишно данъчно и счетоводно приключване 2018 г. Изменения в данъчното и счетоводното законодателство - 2019 г." Семинар' 2019

Семинар - обучение на тема: "Годишно данъчно и счетоводно приключване 2018 г. Изменения в данъчното и счетоводното законодателство - 2019 г."

гр. Разград - 01 февруари 2019 г.

Лектор: проф. д-р Надя Костова - Регистриран одитор, Управител на одиторско дружество “АКТИВ” ООД

Семинар - обучение на тема: "Годишно данъчно и счетоводно приключване 2018 г. Изменения в данъчното и счетоводното законодателство - 2019 г." Семинар' 2019

Семинар - обучение на тема: "Годишно данъчно и счетоводно приключване 2018 г. Изменения в данъчното и счетоводното законодателство - 2019 г."

гр. София - 22 януари 2019 г. 

Лектор: проф. д-р Надя Костова - Регистриран одитор, Управител на одиторско дружество “АКТИВ” ООД 

Семинар - обучение на тема: "Годишно данъчно и счетоводно приключване 2018 г. Изменения в данъчното и счетоводното законодателство - 2019 г." Семинар' 2019

Семинар - обучение на тема: "Годишно данъчно и счетоводно приключване 2018 г. Изменения в данъчното и счетоводното законодателство - 2019 г."

гр. Варна - 15 януари 2019 г. 

гр. Варна - 17 януари 2019 г. 

гр. Варна - 28 януари 2019 г. 

Лектор: проф. д-р Надя Костова - Регистриран одитор, Управител на одиторско дружество “АКТИВ” ООД 

Активен семинар на тема: "Оценяване за целите на финансовата отчетност, данъчното облагане и бизнес правото" Семинар

Активен семинар на тема: "Оценяване за целите на финансовата отчетност, данъчното облагане и бизнес правото"

гр. Варна - 23 ноември 2018 г. 

Водещи и лектори: проф. д-р Надя Костова, Симеон Симов и Даниел Симов 

Семинар - обучение на тема: "Годишно данъчно и счетоводно приключване 2017 г. Изменения в данъчното и счетоводното законодателство - 2018 г." Семинар' 2018

Семинар - обучение на тема: "Годишно данъчно и счетоводно приключване 2017 г. Изменения в данъчното и счетоводното законодателство - 2018 г."

гр. Варна - 26 януари 2018 г. 

Лектор: проф. д-р Надя Костова - Регистриран одитор, Управител на одиторско дружество “АКТИВ” ООД 

Семинар - обучение на тема: "Годишно данъчно и счетоводно приключване 2017 г. Изменения в данъчното и счетоводното законодателство - 2018 г." Семинар' 2018

Семинар - обучение на тема: "Годишно данъчно и счетоводно приключване 2017 г. Изменения в данъчното и счетоводното законодателство - 2018 г."

гр. София - 23 януари 2018 г. 

Лектор: проф. д-р Надя Костова - Регистриран одитор, Управител на одиторско дружество “АКТИВ” ООД

Семинар - обучение на тема: "Годишно данъчно и счетоводно приключване 2017 г. Изменения в данъчното и счетоводното законодателство - 2018 г." Семинар' 2018

Семинар - обучение на тема: "Годишно данъчно и счетоводно приключване 2017 г. Изменения в данъчното и счетоводното законодателство - 2018 г."

гр. Варна - 18 декември 2017 г. 

гр. Варна - 9 януари 2018 г. 

гр. Варна - 17 януари 2018 г. 

Лектор: проф. д-р Надя Костова - Регистриран одитор, Управител на одиторско дружество “АКТИВ” ООД 

Семинар - обучение на тема: "Специфично отчитане и данъчно облагане за 2017 г." Семинар

Семинар - обучение на тема: "Специфично отчитане и данъчно облагане за 2017 г."

гр. Дупница - от 16.07.2017г. до 20.07.2017г. 

Лектор: проф. д-р Надя Костова - Регистриран одитор, Управител на специализирано одиторско предприятие “АКТИВ” ООД 

Семинар - обучение на тема: "Годишно данъчно и счетоводно приключване 2016 г. Информация за промените в данъчното законодателство, в сила от 01.01.2017 г." Семинар' 2017

Семинар - обучение на тема: "Годишно данъчно и счетоводно приключване 2016 г. Информация за промените в данъчното законодателство, в сила от 01.01.2017 г."

гр. Варна - 31 януари 2017 г. 

Лектор: проф. д-р Надя Костова - Регистриран одитор, Управител на специализирано одиторско предприятие “АКТИВ” ООД 

Семинар - обучение на тема: "Годишно данъчно и счетоводно приключване 2016 г. Информация за промените в данъчното законодателство, в сила от 01.01.2017 г." Семинар' 2017

Семинар - обучение на тема: "Годишно данъчно и счетоводно приключване 2016 г. Информация за промените в данъчното законодателство, в сила от 01.01.2017 г."

гр. София - 19 януари 2017 г. 

Лектор: проф. д-р Надя Костова - Регистриран одитор, Управител на специализирано одиторско предприятие “АКТИВ” ООД 

Семинар - обучение на тема: "Годишно данъчно и счетоводно приключване 2016 г. Информация за промените в данъчното законодателство, в сила от 01.01.2017 г." Семинар' 2017

Семинар - обучение на тема: "Годишно данъчно и счетоводно приключване 2016 г. Информация за промените в данъчното законодателство, в сила от 01.01.2017 г."

гр. Варна - 17 и 24 януари 2017 г. 

Лектор: проф. д-р Надя Костова - Регистриран одитор, Управител на специализирано одиторско предприятие “АКТИВ” ООД 

Семинар - обучение на тема: "Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията" Семинар

Семинар - обучение на тема: "Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията"

гр. Варна - 17 ноември 2016 г. 

Лектор: проф. д-р Надя Костова - Регистриран одитор, Управител на специализирано одиторско предприятие “АКТИВ” ООД

Активен семинар на тема: "Офшорните зони - «данъчен рай» или «данъчен ад»" Семинар

Активен семинар на тема: "Офшорните зони - «данъчен рай» или «данъчен ад»"

гр. Варна - 1 юли 2016 г. 

Водещ: Симеон Симов/SimeON SimOFF - Бизнес лидер, Управител на специализирано одиторско предприятие “АКТИВ” ООД, Автор на книгата «Данъчно оптимиране» **

Семинар - обучение на тема: "Новото счетоводно законодателство, в сила от 01.01.2016 г. - Закон за счетоводството и Националните счетоводни стандарти" Семинар

Семинар - обучение на тема: "Новото счетоводно законодателство, в сила от 01.01.2016 г. - Закон за счетоводството и Националните счетоводни стандарти"

с. Баня, общ. Разлог - от 15.05.2016 г. до 19.05.2016 г. 

Лектор: проф. д-р Надя Костова - Регистриран одитор, Управител на специализирано одиторско предприятие “АКТИВ” ООД 

Активен семинар със съдържание: "КООПЕРАЦИЯТА - ВЪЗХОД И ПРОБЛЕМИ" Семинар

Активен семинар със съдържание: "КООПЕРАЦИЯТА - ВЪЗХОД И ПРОБЛЕМИ"

гр. Варна - 25 февруари 2016 г. 

Водещ: Симеон Симов - Управляващ съдружник в специализирано одиторско предприятие “АКТИВ” ООД “АКТИВ” ООД

Семинар - обучение на тема: "Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г. Представяне на новия Закон за счетоводството. Промени в данъчното законодателство, в сила от 01.01.2016 г." Семинар' 2016

Семинар - обучение на тема: "Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г. Представяне на новия Закон за счетоводството. Промени в данъчното законодателство, в сила от 01.01.2016 г."

гр. Варна - 15 и 26 януари 2016 г. 

Лектор: проф. д-р Надя Костова - Регистриран одитор, Управител на специализирано одиторско предприятие “АКТИВ” ООД

Семинар - обучение на тема: "Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г. Представяне на новия Закон за счетоводството. Промени в данъчното законодателство, в сила от 01.01.2016 г." Семинар' 2016

Семинар - обучение на тема: "Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г. Представяне на новия Закон за счетоводството. Промени в данъчното законодателство, в сила от 01.01.2016 г."

гр. София - 21 януари 2016 г. 

Лектор: проф. д-р Надя Костова - Регистриран одитор, Управител на специализирано одиторско предприятие “АКТИВ” ООД 

Консултации за Вас