Семинари / Уебинари - АКТИВ' 2024 г.

Уважаеми Дами и Господа,

каним Ви на

ТРАДИЦИОННИТЕ ГОДИШНИ

СЕМИНАРИ / УЕБИНАРИ НА

АКТИВ ООД

Лектор: проф. д-р Надя Костова

Регистриран одитор, Управител на консултантско и одиторско дружество АКТИВ

 

Тази година може да избирате между двата формата - семинар (присъствен формат) или уебинар (онлайн формат), като маркирате полето пред желания от Вас модул.

 

Присъственият семинар ще се проведе в Интерхотел ЧЕРНО МОРЕ**** - гр. Варна,

в два модула:

 

    МОДУЛ 1 - 24.01.2024 г. (09:30 ч. - 17:30 ч.) - цена: 216 лв. /с ДДС/

на тема:

Някои аспекти на годишното счетоводно приключване на 2023 г.

Годишно данъчно приключване съгласно измененията в ЗДДФЛ, ЗКПО и ЗДДС, в сила за 2023 г.

 Специфики в декларирането на касови наличности и вземания и обвързаност със скрито разпределение на печалбата“

 

Подробна програма може да видите тук: ПРОГРАМА 1-ви модул.pdf

 

 

    МОДУЛ 2 -  02.02.2024 г. (09:30 ч. - 17:30 ч.) - цена: 216 лв. /с ДДС/

на тема:

Промени през 2023 г. в Закона за ограничаване на плащанията в брой и особености в прилагането му.

Промяна в прилагането на СИДДО след обнародване на Закон за ратифициране на Многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби, за предотвратяване свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печaлби, в сила от 01.01.2023 г. (ДВ, бр. 85, 25.10.2022 г.).

Нови аспекти в командироването на лица в страната и в чужбина съгласно промените в Наредба за командировките в страната и Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина

(ДВ, бр. 27 от 24.03.2023 г.).

Изменения в ЗКПО, ЗДДФЛ и ЗДДС, в сила от 01.01.2024 г.

 

Подробна програма може да видите тук: ПРОГРАМА 2-ри модул.pdf

 

Комплексна цена за участие в двата модула - 396 лв. /с ДДС/. 

В цената са включени: лекции, писмени материали, възможност за консултация с лектора на място, 2 кафе-паузи, обяд: сандвич „Багета“.

 

Уебинарът в онлайн формат ще се проведе в 4 модула:

 

         МОДУЛ 1 - 26.01.2024 г. (13:30 ч. - 17:30 ч.) - цена: 108 лв. /с ДДС/

на тема:

Годишно данъчно приключване съгласно измененията в ЗДДФЛ, в сила за 2023 г.

 Специфики в декларирането на касови наличности и вземания и обвързаност със скрито разпределение на печалбата“

 

Подробна програма може да видите тук: ПРОГРАМА 1-ви модул.pdf

 

    МОДУЛ 2 - 29.01.2024 г. (13:30 ч. - 17:30 ч.) - цена: 108 лв. /с ДДС/

на тема:

Годишно данъчно приключване съгласно измененията в ЗКПО и ЗДДС, в сила за 2023 г.

Промяна в прилагането на СИДДО след обнародване на Закон за ратифициране на Многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби, за предотвратяване свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печaлби, в сила от 01.01.2023 г. (ДВ, бр. 85, 25.10.2022 г.).

Някои аспекти на годишното счетоводно приключване на 2023 г.

 

Подробна програма може да видите тук: ПРОГРАМА 2-ри модул.pdf

 

МОДУЛ 3 - 01.02.2024 г. (13:30 ч. - 17:30 ч.) - цена: 108 лв. /с ДДС/

на тема:

Изменения в ЗДДС, в сила от 01.01.2024 г.

Промени през 2023 г. в Закона за ограничаване на плащанията в брой и особености в прилагането му.

 

Подробна програма може да видите тук: ПРОГРАМА 3-ти модул.pdf

 

 

МОДУЛ 4 -  16.02.2024 г. (13:30 ч. - 17:30 ч.) - цена: 108 лв. /с ДДС/
на тема:
Нови аспекти и особености в командироването на лица в страната и в чужбина съгласно промените в Наредба за командировките в страната и Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина (ДВ, бр. 27 от 24.03.2023 г.).

Изменения в ЗДДФЛ и ЗКПО, в сила от 01.01.2024 г.

 

Подробна програма може да видите тук: ПРОГРАМА 4-ти модул.pdf 

 

Комплексна цена за участие в 4-те онлайн модула - 396 лв. /с ДДС/.

В цената са включени: онлайн лекции, писмени материали, възможност за консултация с лектора чрез задаване на въпроси в реално време чрез нашия чат за въпроси.

 

Всеки участник ще може да влиза в уебинара само от едно устройство.

 

Ще бъде използвана онлайн платформа  ZOOM, като достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочения от Вас по-долу имейл 2 дни преди всеки модул заедно с писмен материал за съответния модул.  

 

Краен срок за плащане на таксата за участие - 18.01.2024 г.

 

След направено плащане ще получите потвърждение и фактура на посочения от Вас имейл.

 

Таксата може да заплатите само по банков път: IBAN BG33BUIN70061025764116, BIC BUINBGSF,  “Алианц Банк България” АД - гр. Варна

За допълнителна информация: тел.: 0875/ 152 273; e-mail: activ@activ.bg

 

Предварително благодарим за Вашето участие!

Радваме се, че вече 29 години консултантско и одиторско дружество Актив е  Ваш верен партньор!

 

 

С уважение:

                                                                                   проф. д-р Надя Костова – Управител

 

Съгласно Закона за електронна търговия Ви съобщаваме, че е възможно това да е непоискано от Вас търговско съобщение.

Ако сме Ви притеснили, моля да ни извините!

В случай че не желаете да получавате повече информация от “Актив”, моля да ни информирате.

Консултации за Вас