Семинар - обучение на тема: "Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията"

Уважаеми Дами и Господа,

На 17.11.2016 г. в зала „Актив“ гр. Варна, ул. Дунав № 5 ще се проведе семинар на тема:

НОВИ НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯТА

При обхват: Новата нормативна уредба касае: определен кръг предприятия от обществен интерес; публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа; големите предприятия от добивната промишленост или от дърводобива от девствени гори; предприятията, регулирани по Закона за енергетиката и по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, отговарящи на определени критерии; държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, отговарящи на определени критерии; търговските дружества с повече от 50% държавно участие, отговарящи на определени критерии; търговските дружества с повече от 50% общинско участие, отговарящи на определени критерии

Лектор: проф. д-р Надя Костова

Управляващ съдружник в специализирано одиторско предприятие “АКТИВ” ООД

ПРОГРАМНА ЛИНИЯ

14:00 – 15:30 – занятия 

- дискусионна кафе пауза

16:00 – 17:30 – занятия 

17:30 – 18:00 – дискусия 

Програма на семинара може да разгледате тук!

Цена: 72 лв. /с ДДС /

за всеки втори и следващ участник от една и съща фирма – 60 лв. /с ДДС /

В цената са включени учебни материали, разработени от екипа на “Актив”, и кафе-пауза.

Таксата може да заплатите само по банков път: IBAN:BG33BUIN70061025764116, BIC: BUINBGSF, ТБ “Алианц България” - гр. Варна

Темата е подходяща за главни счетоводители, изпълнителни директори и управители.

Моля, желаещите да вземат участие в семинара да попълнят онлайн регистрационната карта по-долу или изтеглят и изпратят регистрационна карта на e-mail: activbg@dir.bg или на факс: 052/660 730 в срок до 14.11.2016 г.

Предварително благодарим за Вашето активно участие.

С уважение: Симеон Симов - Управител

P.S. Предвид ограничения брой места включването на участниците в семинара, “Актив” ще извършва на база платена такса и изпратената регистрационна карта. При неплащане до крайния срок, местата на заявилите участие не се пазят. Фактурите ще бъдат предоставени в деня на семинара.

За допълнителна информация: тел. 052/ 660 700

Попълнете онлайн регистрационна карта или изтеглите такава в Microsoft Word формат!.

Консултации за Вас