Семинар - обучение на тема: "Годишно данъчно и счетоводно приключване 2017 г. Изменения в данъчното и счетоводното законодателство - 2018 г."

Уважаеми Дами и Господа,

В хотел "Holiday Inn" гр. София, ж.к. Младост, бул. “Александър Малинов” 111 /до Бизнес парк София/ ще се проведе семинар-обучение на тема:

Годишно данъчно и счетоводно приключване 2017 г.

Изменения в данъчното и счетоводното законодателство – 2018 г.

Лектор: проф. д-р Надя Костова

Регистриран одитор, Управител на одиторско дружество “АКТИВ” ООД

Дата на провеждане на семинара:

23.01.2018 г. от 09:30 до 17:30 часа.

Програма на семинара може да разгледате тук!

Важно! Във връзка с обявената тема може да изпращате Вашите конкретни въпроси на E-mail: activ@activ.bg до 7 дни преди датата на съответния семинар.

Цена: 180 лв. /с ДДС /

* за партньори на Актив® (включително участници в предишни семинари) и за всеки втори и следващ участник от една и съща фирма – 150 лв. /с ДДС /

В цената са включени учебни материали, разработени от екипа на “Актив”, обяд и кафе-паузи.

Таксата може да заплатите само по банков път: IBAN:BG33BUIN70061025764116, BIC: BUINBGSF, ТБ “Алианц Банк България” АД - гр. Варна

Моля, желаещите да вземат участие в семинара да попълнят онлайн регистрационната карта по-долу или изтеглят и изпратят регистрационна карта на e-mail: activ@activ.bg или на факс: 052/ 660 730, 02/ 980 97 92 в срок до: 17.01.2018 г.

Предварително благодарим за Вашето активно участие.

С уважение: Симеон Симов - Управител

P.S. Предвид ограничения брой места включването на участниците в семинара ще се извършва на база платена такса и изпратена регистрационна карта. При неплащане до крайния срок, местата на заявилите участие не се пазят. Фактурите ще бъдат предоставени до/или в деня на семинара.

За допълнителна информация: тел. 052/ 660 700

Попълнете онлайн регистрационна карта или изтеглите такава в Microsoft Word формат.

Консултации за Вас