Семинар - обучение на тема: "Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г. Представяне на новия ЗС. Промени в данъчното законодателство, в сила от 01.01.2016 г. Промени в Закона за ограничаване на плащанията в брой, в сила от 01.01.2016 г."

Уважаеми Дами и Господа,

В хотел "Cherno More" гр. Варна ще се проведе семинар-обучение на тема:

  • Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г.
  • Представяне на новия Закон за счетоводството
  • Промени в данъчното законодателство, в сила от 01.01.2016 г.
  • Промени в Закона за ограничаване на плащанията в брой, в сила от 01.01.2016 г.

Лектор: доц. д-р Надя Костова

Регистриран одитор, Управител на специализирано одиторско предприятие “АКТИВ” ООД

Датa на провеждане на семинара:

03.02.2016 г. от 09:00 до 17:00 часа. 

Програма на семинара може да разгледате тук!

Важно! Във връзка с обявената тема може да изпращате Вашите конкретни въпроси на E-mail: activbg@dir.bg до 28.01.2016 г. (включително)

Цена: 144 лв. /с ДДС /

* за партньори на Актив® (включително участници в предишни семинари) и за всеки втори и следващ участник от една и съща фирма – 120 лв. /с ДДС / 

В цената са включени учебни материали, разработени от екипа на “Актив”, обяд и кафе-паузи.

Таксата може да заплатите само по банков път: IBAN:BG33BUIN70061025764116, BIC: BUINBGSF, ТБ “Алианц България” - гр. Варна

Моля, желаещите да вземат участие в семинара да попълнят онлайн регистрационната карта по-долу или изтеглят и изпратят регистрационна карта на e-mail: activbg@dir.bg или на факс: 052/660 730 в срок до 28.01.2016 г.

Предварително благодарим за Вашето активно участие.

С уважение: Симеон Симов - Управител

P.S. Предвид ограничения брой места включването на участниците в семинара, “Актив” ще извършва на база платена такса и изпратената регистрационна карта. 

При неплащане до крайния срок, местата на заявилите участие не се пазят. 

Фактурите ще бъдат предоставени в деня на семинара.

За допълнителна информация: тел. 052/ 660 700

Попълнете онлайн регистрационна карта или изтеглите такава в Microsoft Word формат!.

Консултации за Вас