Семинар - обучение на тема: "Годишно данъчно и счетоводно приключване 2018 г. Изменения в данъчното и счетоводното законодателство - 2019 г."

Уважаеми Дами и Господа,

 

В хотел "Cherno More" гр. Варна ще се проведе семинар-обучение на тема:

Годишно данъчно и счетоводно приключване 2018 г.

Изменения в данъчното и счетоводното законодателство – 2019 г.

Лектор: проф. д-р Надя Костова

Регистриран одитор, Управител на одиторско дружество “АКТИВ” ООД

 

Дати на провеждане на семинара:

15.01.2019 г. от 09:30 до 17:30 часа.

17.01.2019 г. от 09:30 до 17:30 часа.

28.01.2019 г. от 09:30 до 17:30 часа.

Програма на семинара може да разгледате тук!

 

Важно! Във връзка с обявената тема може да изпращате Вашите конкретни въпроси на E-mail: activ@activ.bg до 7 дни преди датата на съответния семинар.

 

Цена: 180 лв. /с ДДС /

* за партньори на Актив® (включително участници в предишни семинари на Актив® и Римеса Одит) и за всеки втори и следващ участник от една и съща фирма – 150 лв. /с ДДС /

В цената са включени учебни материали, разработени от екипа на “Актив”, обяд и кафе-паузи.

Таксата може да заплатите само по банков път: IBAN:BG33BUIN70061025764116, BIC: BUINBGSF, ТБ “Алианц Банк България” АД - гр. Варна

 

Моля, желаещите да вземат участие в семинара да попълнят онлайн регистрационната карта по-долу или изтеглят и изпратят регистрационна карта на e-mail: activ@activ.bg или на факс: 052/660 730 в срок до: 25.01.2019 г.

 

Предварително благодарим за Вашето активно участие.

 

С уважение: Симеон Симов - Управител

P.S. Предвид ограничения брой места включването на участниците в семинара ще се извършва на база платена такса и изпратена регистрационна карта. 

При неплащане до крайния срок, местата на заявилите участие не се пазят. 

Фактурите ще бъдат предоставени до/или в деня на семинара.

За допълнителна информация: тел. 052/ 660 725; 0887670721

Попълнете онлайн регистрационна карта или изтеглите такава в Microsoft Word формат!.

Консултации за Вас